Charlotte ville höra något hon inte hört förut

Har man jobbat länge på samma ställe så är det lätt att ”bara göra” och sluta ifrågasätta det man gör. För Charlotte blev Specialistutbildningen i Psykiatri på Consensum en verklig ögonöppnare. Det gamla omvårdnadstänket har hon delvis lämnat bakom sig för att istället tänka ”stöd att göra själv”.

När Charlotte började utbildningen på Consensum hade hon en förhoppning att äntligen få höra något nytt, något hon inte hört förut under sina år inom vård och omsorg. En kunskapsresa som hon påbörjade redan på 80-talet genom att gå en skötar-/undersköterskeutbildning och som hon sedan har kompletterat med kortare kurser och föreläsningar.

– Efter många år i olika sorters vård/omsorg/socialt arbete hamnade jag i ett läge där jag tyckte att ingen någonsin sa något som jag inte hade hört förut. Men Specialistutbildningen i Psykiatri på Consensum lyckades med det jag sökte, berättar Charlotte.

Att lära sig helt nya sätt att se på och förhålla sig till psykiska funktionshinder gjorde i förlängningen att Charlotte tvingades utmana sig själv i sitt sätt att tänka. – Jag kände under en period att det var ”enklare” före utbildningen. Utan att ifrågasätta blir det ju bekvämt. Men inte speciell utmanande!

Kunskap att ifrågasätta

Charlotte jobbar idag kvar på samma ställe som före utbildningen, ett gruppboende för psykiskt funktionshindrade i Lunds kommun. Hennes mål med utbildningen var inte att byta jobb utan att utvecklas i den roll som hon redan hade som handledare.

– Jag har kunnat dela med mig av mina nya kunskaper och infallsvinklar till kollegorna. Jag ifrågasätter gamla invanda beteenden på ett sätt som jag inte gjort tidigare och jag har kunskapen att förklara för kollegorna varför jag ifrågasätter vissa av de saker som vi gör. Jag hoppas att jag har kunnat och kan påverka vården och omsorgen till våra brukare genom min utbildning och mina nya kunskaper.

Pågående förbättringsarbete

Charlotte gjorde sin LIA på den befintliga arbetsplatsen. Det förbättringsarbete hon påbörjade under utbildningstiden pågår fortfarande och handlar om dokumentation på arbetsplatsen.

– Vi håller på att utveckla en dokumentation som är lätt att följa och som ska kvalitetssäkra det vi gör. Och som samtidigt värnar om att brukaren får det stöd och den hjälp som han/hon behöver, säger Charlotte. Med stöd av sin nya kunskap har Charlotte och hennes kolleger även infört kollegial handledning på arbetsplatsen, med bra resultat.

– Min utbildning har förhoppningsvis tvingat även mina kollegor att tänka till och jag hoppas att vi tillsammans är bättre handledare nu.

Charlotte Liljegren

 • Consensum YH utbildningar

  Specialistutbildningar för undersköterskor:

 • Uppdragsutbildning ökar 
kompetensen

  Uppdragsutbildning ökar kompetensen

   • Vi erbjuder specialutformade utbildningar
    på uppdrag av privata och offentliga
    uppdragsgivare inom hälsa, vård och omsorg.

   

  Läs mer