Helt ny roll och en chans att göra skillnad!

Barndomsdrömmen var att jobba som förskollärare, men efter några år i yrket vaknade lusten än mer att få jobba med människor. Via vårdbiträdeskurs och omvårdnadsprogram fick Maria jobb som undersköterska inom Kristianstads kommuns äldrevård. Men nyfikenheten drev henne vidare till att söka en specialistutbildning på Consensum.

För att inte missa chansen att komma in sökte Maria alla tre YH-utbildningarna samtidigt. Att inriktningen till sist blev just psykiatri var en tillfällighet men är något hon är mycket glad för. Idag jobbar Maria bland annat med handledning av kollegor. En roll som inte hade varit lika självklar utan den specialistutbildning hon fick på Consensum.

– Min specialistutbildning blev början på en fantastisk resa, den gav mig möjlighet att ta ett steg vidare och utvecklas i en helt ny riktning. Kombinationen äldrevård och psykiatri ger mig en bred kunskapsbas och en möjlighet att bidra till förändringsarbetet på min arbetsplats, säger Maria.

Konsten att reflektera

De nya kunskaperna inom psykiatri kompletterar på många sätt Marias många år inom äldrevården. I sin nya roll jobbar Maria även på remiss i vård- och omsorgsförvaltningen. Ett uppdrag som bland annat innebär att handleda gruppsamtal och hålla föredrag inom kommunens äldreomsorg.

– På Consensum fick vi välja hur vi ville jobba med förbättringsarbetet på den egna arbetsplatsen. Jag valde kollegial handledning och här jobbade vi mycket med reflektion som arbetsmetodik. Genom att byta erfarenheter lär vi av att lära av varandra. En metodik som jag nu kan använda och utveckla i min nya roll på jobbet, berättar Maria.

Jobbar med föreläsningar

Maria och hennes kolleger erbjuder bland annat föreläsningar kring etik och hur man arbetar med återhämtning och ett salutogent tankesätt. De kan komma med stöd och stöttning kring bemötandet vid psykisk ohälsa hos äldre. Praktiska klokheter som varje undersköterska behöver i det dagliga.

– Min tid på Consensum var värd varenda minut. Lärarna fanns tillgängliga för oss och stöttade genom hela utbildningen. Inte minst min lärare i psykiatri, Pamela Andreasson, som inspirerat mig att söka mig ännu ett steg vidare, jag kommer att söka in till KBT-terapeut. Men kunskaperna från Consensum har jag med mig som en viktig grundstomme.

Maria Hansen, Specialistutbildad undersköterska inom psykiatri

 • Consensum YH utbildningar

  Specialistutbildningar för undersköterskor:

 • Uppdragsutbildning ökar 
kompetensen

  Uppdragsutbildning ökar kompetensen

   • Vi erbjuder specialutformade utbildningar
    på uppdrag av privata och offentliga
    uppdragsgivare inom hälsa, vård och omsorg.

   

  Läs mer