Delad kunskap är dubbel glädje

Lusten att lära har alltid varit en stark drivkraft för Ulla Nilsson Videll. Nu har den tagit henne fram till en punkt där hon kan välja att jobba med det hon drömmer om. Att få handleda kolleger och dela med sig av alla de kunskaper hon hämtat in i utbildningar och i många års arbete i äldrevården.

En liten notis i den lokala dagstidningen var det som fick Ulla att söka sin senaste utbildning –Specialistutbildning inom Äldrehälsa på Consensums Yrkeshögskola. Då var hon nästan 60 år och kände själv en viss tvekan.

– Jag tyckte att jag stack ut lite bland alla ungdomarna. Men min kloka lärare Eva fick mig på andra tankar när hon sa ”det enda du ska tänka på är vad du får ut av utbildningen själv”, berättar Ulla.

Fördjupade kunskaper

Ulla har mer än 25 års erfarenhet inom äldrevården och har jobbat som undersköterska både dag och natt; på boende, på bemanningsenheten, som sektionsledare och i nattpatrullen. Omvårdnadsprogrammet gick hon år 1999 och år 2000 blev det en psykiatrihandledarutbildning.

Efter ytterligare en kort handledarutbildning föddes längtan än mer att få dela med sig av sin långa erfarenhet av äldrehälsa.
– Men jag kände att jag ville ha ännu mer bakgrund och sammanhang kring vad som händer i kroppen när man åldras, både när man är sjuk och när man är frisk.

En stark önskan var också att fördjupa kunskaperna kring sjukdomen Parkinson och även det fick Ulla möjlighet till på Consensum.
– Under mina två år på skolan i Lund fick jag chans att välja vilka delar jag ville gå in på djupet på. För mig var det otroligt givande och sporrade mig än mer.

Idag jobbar Ulla i nattpatrullen i Lund och har gott hopp om att så småningom få en handledartjänst inom kommunen. Sina nya insikter om Parkinson kommer redan nu väl till pass när kolleger och medarbetare ber om goda råd.

– Med kunskap får man ”förstånd” att visa vårdtagaren respekt på rätt sätt. Till exempel att en person som drabbats av Parkinson behöver känna att man har tid att vänta, att man förstår att svaret på frågan kommer. Det tar bara lite längre tid. Det är just sån kunskap som jag vill dela med mig av, säger Ulla.

Ulla Nilsson Videll

 

 • Consensum YH utbildningar

  Specialistutbildningar för undersköterskor:

 • Uppdragsutbildning ökar 
kompetensen

  Uppdragsutbildning ökar kompetensen

   • Vi erbjuder specialutformade utbildningar
    på uppdrag av privata och offentliga
    uppdragsgivare inom hälsa, vård och omsorg.

   

  Läs mer