Det är aldrig för sent att vidareutbilda sig

Britt-Marie Meller utbildade sig till specialistutbildad undersköterska inom psykiatri och blev erbjuden nytt jobb på arbetsplatsen där hon gjorde sin LIA (Lärande i arbete).

Britt-Marie berättar att anledning till att hon valde att studera vidare var att hon ansåg att kompetensen var för låg på sin dåvarande arbetsplats.

- Jag ville ha mer kött på benen och bestämde mig därför för att söka till utbildningen som specialistutbildad undersköterka inom psykiatrin.

Dock beskriven hon en besvikelse efter att hon avslutat utbildningen över att de nya kunskaperna inte uppskattade och att det inte blev som hon hade tänkt sig. Mitt i besvikelsen över att utbildningen inte uppskattades på den dåvarande arbetsplatsen, ringde arbetsplatsen där Britt-Marie gjort sin LIA period och erbjöd henne arbete. Britt-Marie tog tjänstledigt och utmanade sin själv genom att ta sig an ett nytt arbete med nya arbetsuppgifter och mer ansvar.

- Idag arbetar jag i team med evidensbaserad forskning och får använda min utbildning på ett bra sätt. Vi använder varandra i personalen på ett klokt sätt där vi är backup till varandra. Arbetet är mer ansvarsfullt då vi arbetar närmare läkaren och mer utifrån samordning med flera olika aktörer runt vårdtagaren.

Britt-Marie är glad att hon tog steget till utbildning och vill säga till alla de som funderar på att välja att studera att ”det är aldrig för sent att vidareutbilda sig”.

Britt-Marie Meller, Specialistutbildad undersköterska inom psykiatri