Genom utbildningen omsätter jag teorier och kunskap direkt i verksamheten!

Jag sökte i första hand till Consensum utifrån att min nuvarande yrkestitel kvalitetsledare ska bytas ut och ersättas av stödpedagog och då krävs det att man har en utbildning utöver sin grundutbildning genom någon form av eftergymnasial utbildning, 200 yh-poäng eller 60 högskolepoäng.

Att få studera på distans och halvfart samtidigt som man jobbar passar mig bra. Genom utbildningen kan jag omsätta teorier, kunskap direkt i verksamheten. Utbildningen bidrar till att gör mig medveten om hur man tolkar och utför nya idéer, tankessätt och metoder. Consensums upplägg på två närträffar i månaden med föreläsningar och samarbetsövningar med sina studiekamrater är guld värda på många sätt. Närträffarna ger mig mycket genom att utbyta av erfarenheter samt av att arbeta i grupp.

Consensums har en väldigt bra och överskådlig lärplattform för vad målet är med utbildningen och vilken kompetens man ska ha efter fullgjord utbildning. Information finns kring vad delkurserna ska innefatta, vad vi ska studera och hur vi ska skriva våra arbeten.

Som kvalitetsledare/handledare inom daglig verksamhet förmedlingen i Helsingborgs stad är mina uppdrag att bland annat att säkerställa verkställigheter av daglig verksamhet enligt KUL-processen, ge information/introduktionslänk ut till personalen vid nya ärende, förmedla DV-platser och praktikplatser enligt förmedlingsmodell, vara Pict-o-stat handledare. Arbeta med samordning av tjänsteutbud och beställningar, vara koordinator mellan serviceteamet och arbetsplatsen. Jag är vid behov resursförstärkning ute på enheterna samt ansvarar för kortare projekt uppdrag som leder till kvalitets förbättringar inom daglig verksamhet.

Efter fullgjord utbildning hoppas jag så klart få jobb som stödpedagog och använda all min nya kunskap på bästa sätt.

/Katja