Om oss

Consensum Yrkeshögskola erbjuder högre utbildning till dig som redan arbetat en tid inom vård och omsorg och nu känner behov av att fördjupa dina kunskaper och söker nya utmaningar.

Med fördjupad kunskap och insikt får du möjlighet att bidra till en positiv utveckling och en ökad vårdkvalitet på din arbetsplats. Dessutom stärker Du din självkänsla och ökar Din attraktionskraft på arbetsmarknaden.

Att studera som vuxen kan vara knepigt, det kan innebära att man ska få ihop livet med studier, familj och arbete. När du studerar på Consensum är vår ambition att Du ska uppleva din studiesituation hanterbar, begriplig och framförallt meningsfull. Därför har vi anpassat både studietakt, studieform och upplägget efter de behov Du kan ha för att lyckas med dina studier. Consensums lärare finns alltid tillgängliga för att ge dig det stöd och den hjälp du kan behöva.