”Vi ska se hela människan, arbeta utifrån vad personen vill och kan”

Pia Härstedt FotoJag funderade ett år på om jag skulle läsa vidare inom demensvård.  Jag kom in på denna kurs och var mycket positiv över att få fördjupa mig i demensvård som undersköterska.

Upplägget på kursen har varit som handen i handsken för mig eftersom jag arbetar samtidigt som gruppchef och kan studera i min egen takt. Att få träffa likasinnade är fantastiskt och tankar har cirkulerat i gruppen om att starta ett eget boende för personer med en demenssjukdom. Jag kan nog säga att alla i gruppen har fått upp ögonen för hur mycket det brister i dagens demensvård.

Min upplevelse av kurserna som jag har läst har varit lärorika, många reflektioner, grupparbete, diskussioner och mycket skratt. Fantastiskt att utbildningen bara kostar min tid och litteratur.

Sedan jag började inom demensvård har jag sett att det är viktigt att fånga stunden. Fånga den här och nu. Att få ett leende eller en kram när jag har hjälpt någon eller att vi har gjort något tillsammans är att jag fortsätter att arbeta med personer med demenssjukdomar. Jag ger lite av mig och får så mycket tillbaka. Som gruppchef/ undersköterska ser jag att det saknas kompetens inom detta område och den kunskapen finns i denna kurs.

Vårdpersonal behöver kunskap i demenssjukdomar, hur vi ska bemöta och hur vi ska ge trygghet, meningsfullhet och delaktighet. Det gäller oss som vårdpersonal också. Att vi ska bli trygga i vår roll, arbeta säkert och professionellt. Att vi får lära oss att reflektera, hur vi agerar och hur vi inte ska agera inför personer med demenssjukdom.

Arbetsgivare idag har det svårt att hitta personal som har denna kompetens. Som arbetsgivare uppmuntrar vi att vår personal utbildar sig, utvecklar sig själv. Med denna utbildning kan vi skapa framtidens omsorg och det är då när du och jag behöver den vården och omsorgen.

Vi ska aldrig ta över någons bestämmanderätt, självständighet och funktioner, utan vi ska arbeta med ”händerna bakom ryggen”. Vi ska se hela människan, arbeta utifrån vad personen vill och kan.

Jag rekommenderar verkligen att studera denna kurs om du arbetar inom vård och omsorg. Demenssjukdomar ökar i Sverige och fler och fler kommer i kontakt med denna samhällsgrupp och ska bemötas med respekt.

//Pia