Klagomålshantering

Vi lyssnar gärna på dig!

Om Du inte upplever dig nöjd med din studietid på Consensum och önskar framföra klagomål eller synpunkter hänvisar vi först och främst dig till din utbildningsledare/lärare och i andra hand till verksamhetsledaren. Om du inte känner dig trygg i detta eller upplever att du inte får gensvar på dina synpunkter så ska du vända dig till Consensums VD Bernt Strömgård, bernt.stromgard@consensum.se . Vårt mål är att skapa en god dialog och tillsammans med dig hitta bra lösningar på situationen. Givetvis följer vi upp att du fortsättningsvis är nöjd med hur situationen löst sig.

Dina synpunkter och klagomål dokumenteras och systematiseras för att sedan ingå i ett mera övergripande förbättringsarbete. Det är med största respekt och hänsyn till personlig integritet som vi handlägger denna typ av ärenden.