Stödpedagog

Omfattning: 200 yh-p, 80 v halvfart/distans
Kursort: Sollentuna
Kursstart: Augusti 2019
 

Utbildningen ger dig kompetens att arbeta som Stödpedagog. I utbildningen utvecklar du ditt pedagogiska förhållningssätt i syfte att skapa bärande respektfulla relationer och ett lärande klimat. Utbildningen ger dig kunskap om olika funktionsnedsättningar ur ett helhetsperspektiv samt dess konsekvenser för den enskilde i vardagen.

 

Efter utbildningen kommer Du ha kompetens att;

• Självständigt arbeta för att skapa ett vardagsstöd i syfte att stärka livskvalitet för den enskilde brukaren

• Stödja, vägleda och handleda kollegor och brukare i vardagens yrkespraxis

• Tillämpa ett pedagogiskt förhållningssätt på individ-, grupp- och organisationsnivå i syfte att skapa och utveckla ett lärande och engagerat arbetsklimat.

• Arbeta med tydliggörande pedagogik utifrån kunskap om olika kommunikativa och välfärdsteknologiska lösningar

• Arbeta utifrån ett professionellt förhållningssätt för att skapa en god samverkan med närstående och tvärprofessionella team

• Självständigt genomföra ett förbättringsarbete, i samverkan med en för utbildningen relevant arbetsplats

• Utifrån övergripande lagar och riktlinjer kunna applicera och utforma egna rutiner i den egna verksamheten

 

Kurs Poäng
1. Individanpassat vardagsstöd utifrån salutogen teori.  30 yhp
2. Dokumentation och kvalitetssäkring. 15 yhp
3. Funktionsnedsättning ur ett helhetsperspektiv. 30 yhp
4. Kommunikation, kognitivt stöd och välfärdsteknologi.  30 yhp
5. Handledning och pedagogisk vägledning. 30 yhp
6. Den professionella yrkesrollen – etik och bemötande. 20 yhp
7. Organisation 15 yhp
8. Examensarbete 30 yhp

 

Upplägg och studietakt

Utbildningen är på halvfart och 200 Yh- poäng (2,5 poäng/vecka) vilket innebär att den pågår 80v.
Utbildningen har ett distansupplägg med obligatoriska närträffar på skolan ca 2 dag/mån och däremellan självständiga studier via en lärplattform med tillgång till handledning. Studierna innebär ofta att du ska utgå från fall — både i kursmaterialet och från din ”vardag” i ditt arbete inom LSS-området. 
Undervisningen består av föreläsningar, praktiska övningar, gruppdiskussioner, och individuella uppgifter som ska ge beredskap att omsätta teori i praktiken. Du kommer att få ta del av aktuell forskning på området och kritiskt granska och förhålla dig till den, för att i förlängningen kunna skapa nya tankebanor och få nya verktyg i arbetet med personer med funktionsvariationer.  Självstudier från kurslitteratur och rapporter kommer att utgöra en viktig bas i utbildningen och de flesta uppgifter är skriftliga inlämningsuppgifter. Goda kunskaper i att skriva på svenska krävs därför. Engelska förekommer i vissa kurser.
Eftersom utbildningen till stor del sker på distans och till stor del är webbbaserad krävs datorvana. Utbildningen kräver tillgång till en dator (med inbyggd eller separat webbkamera) och headset eller hörlurar med mikrofon samt bra bredbandsuppkoppling.

Handledning av lärare

Du kommer ha tillgång till kommunikation med lärare för handledning via lärplattformen, samt handledning via telefon eller när du har behov, efter överenskommelse, i ett personligt möte. Närträffarnas innehåll kommer att utgöra basen för innevarande kurs med exempelvis föreläsning, grupparbete eller övningar.

Efter fullgjord utbildning

Har du kompetens för att kunna arbeta som Stödpedagog utifrån ett pedagogiskt och salutogent förhållningssätt med empowerment och lösningsinriktad metodik. Handleda kollegor, arbeta rådgivande och utvecklande samt kunna driva utvecklingsprojekt på den egna arbetsplatsen.

Examensbevis

Efter avslutad utbildning får du en Yrkeshögskoleexamen.

Särskilda förkunskaper

Förutom grundläggande behörighet och arbetslivserfarenhet motsvarande sammanlagt 12 månaders heltidstjänstgöring inom LSS-området krävs någon av följande tre särskilda behörigheter:
1.Lägst E/G i minst 1300 poäng av yrkesämnen från Vård- och omsorgsprogrammet/ 
Omv.programmet, motsvarande inom vuxenutbildning eller äldre utbildningar t.ex Vårdlinjen.
I de 1300 p ska följande kurser ingå: 
Psykologi 1 alternativt äldre kurser med motsvarande innehåll. 
Vård och omsorgsarbete 1 och 2 alternativt äldre kurser med motsvarande innehåll. 
eller har; 
2.lägst E/G i minst 700 poäng av karaktärsämnen från Barn- och fritidsprogrammet motsvarande 
inom vuxenutbildning eller äldre utbildningar 
I de 700 p ska följande kurser ingå: 
Kommunikation alternativt äldre kurser med motsvarande innehåll. 
Pedagogiskt ledarskap alternativt äldre kurser med motsvarande innehåll. 
eller har; 
3.avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning med 2500 poäng med lägst E/G 
I de 2500 p ska följande kurs ingå: 
Specialpedagogik 1 alternativt äldre kurser med motsvarande innehåll 

 

Urvalsgrunder

Om antalet behöriga sökande överstiger antalet platser för utbildningen är urvalsgrunden längden på yrkeserfarenhet där antalet månader utöver kravet i de särskilda förkunskaperna räknas om i poäng.

Ladda ner pdf om utbildningen här

ansokan