Särskilda förkunskaper

LSS-Handledare med spetskompetens i

pedagogiskt förhållningssätt

- Lund

Fullgjord gymnasieutbildning eller utbildning som bedöms likvärdig. Minst 12 mån (sammanlagd heltid) yrkeserfarenhet på yrkesområdet krävs för att kunna omsätta och tillägna sig utbildningen. Om antalet sökande överstiger antal studieplatser är det längden på yrkeserfarenhet som avgör. Se beräkning av poäng nedan.

Kravet är minst 12 månaders (sammanlagd heltid) yrkeserfarenhet. Från och med månad 13 och upp till och med år 5, får Du tillgodoräkna dig 0,2 poäng per mån av Din yrkeserfarenhet. Exempel: totalt 18 månaders yrkeserfarenhet ger 1,2 poäng, 18 mån – 12 mån = 6 mån x 0,2= 1,2 poäng. De 30 sökande med högst yrkeserfarenhetspoäng tilldelas platser övriga behöriga erhåller en reservplats.
Du ska i Din ansökan bifoga vidimerade betyg och intyg som styrker utbildningsnivå och längd/tjänstgöringsgrad på yrkeserfarenhet.

Utbildningen berättigar till studiemedel från CSN