Specialistutbildad Undersköterska
inom Psykiatri 200 YH-poäng

För tillfället har vi ingen kursstart inplanerad i Lund. Se utbildningar i Sollentuna.

Utbildningen ger Dig som är undersköterska breddade och fördjupade kunskaper inom området psykiatri. Du får kunskap om olika typer av psykisk ohälsa, psykiatriska sjukdomstillstånd, beroende och missbruk och dess konsekvenser på individ, grupp och samhällsnivå. Du får också kunskap om evidensbaserade behandlingsmetoder, psykiska funktionshinder och kognitiva hjälpmedel. Du kommer också att kunna planera, genomföra, följa upp stöd till brukaren med hänsyn till individens behov med målet en ökad livskvalitet. Utbildningen ger dig också möjlighet att utveckla din förmåga att bemöta och kommunicera med individer med psykisk ohälsa eller psykiska funktionshinder och deras närstående. Vidare får Du lära dig att använda konkreta verktyg för att på ett ändamålsenligt sätt kunna stödja brukarens delaktighet i samhället. I kursen får du kunskap om återhämtning i samband med psykisk ohälsa och hur Du kan understödja denna process. Du kommer också att få en beredskap att kunna handleda kollegor i olika situationer med anknytning till psykiatri.

Kurser

Återhämtning – att ge hopp i en svår period av livet 15 yh-p
Bemötande av personer med psykisk ohälsa 20 yh-p
Kollegial handledning och utvecklingsarbete 15 yh-p
Olika perspektiv på psykisk ohälsa och etiska dilemma 15 yh-p
Psykisk ohälsa och behandlingsalternativ 45 yh-p
Psykiskt sjuka lagöverträdare 10 yh-p
Rehabilitering av personer med psykiska funktionshinder 40 yh-p
Samtalsmetodik 20 yh-p
LIA -lärande i arbetet 20 yh-p

 

Studietakt

Utbildningen är på halvfart och 200 Yh- poäng (2,5poäng/vecka) vilket innebär att den pågår 80v.

Du läser på distans med regelbundna närträffar på skolan ett tillfälle/mån om 2 dag.

Utbildningen är på halvfart och har distansupplägg med obligatoriska närträffar. Utbildningen innehåller en LIA period inom psykiatrisk verksamhet på 20p. Studiearbetet sker i projektform med utgångspunkt från case, vilket innebär att vi arbetar i helheter kring olika fall. Närträffarna kommer att innehålla föreläsare och specialister från olika verksamheter men kommer också att innehålla diskussioner och praktiska övningar. Rollspel och videoupptagningar kommer att användas som en teknik när Du arbetar med samtal och handledning eller andra praktiska moment för att kunskapen ska bli såväl praktisk som teoretisk. Bandinspelningarna kan sedan vara en utgångspunkt för diskussioner och reflektioner.

Du kommer att få ta del av aktuell forskning på området och kritiskt granska och förhålla dig till den, för att i förlängningen kunna skapa nya tankebanor och handlingar.

Självstudier från kurslitteratur och rapporter kommer att utgöra en viktig bas i utbildningen. För att kunna ta del av andra människors erfarenheter och upplevelser är film och skönlitteratur viktiga källor, även intervjuer och studiebesök i olika specialverksamheter förekommer.

Handledning av lärare

Du kommer att dagligen ha tillång till kommunikation med lärare för handledning via studieplattformen. Du kommer också att kunna få handledning via telefon och efter överenskommelse i ett personligt möte när Du har behov.
Närträffarna kommer att synkronisera kursstart och kursavslut med någon form av examination på avslutad kurs. Närträffarnas innehåll kommer också att utgöra basen för föreliggande/innevarande kurs med exempelvis förläsning, grupparbetet eller övningar.

Efter fullgjord utbildning

Kan Du arbeta som undersköterska med spetskompetens inom socialpsykiatri med psykosocialt rehabiliteringsarbete och med missbruk samt beroende inom vård och omsorg för ungdomar och vuxna, både inom boendestöd och i det egna hemmet men också inom sluten psykiatrisk vård. Du får också en beredskap att handleda kollegor i olika situationer med anknytning till psykiatri.
Du kommer också att få en bra grund för att arbeta utvecklande
av den psykiatriska kompetensen i den egna verksamheten.

Examensbevis

Efter avslutad utbildning får du ett Examensbevis

Särskilda förkunskaper

Omvårdnadsprogrammet på gymnasiet eller utbildning som bedöms likvärdig. Du ska också ha minst 6mån arbetslivserfarenhet inom yrkesområdet.

Ansökningsblankett finns under fliken ansökan i menyn