Särskilda förkunskaper

Specialistutbildad undersköterska

inom psykiatri

- Lund

Nödvändiga förkunskaper är omvårdnadsprogrammet på gymnasienivå eller utbildning som bedöms likvärdig. Minst 6 mån (sammanlagd heltid) yrkeserfarenhet på yrkesområdet krävs för att kunna omsätta och tillägna sig utbildningen. Om antalet sökande överstiger antal studieplatser är det längden på yrkeserfarenhet som avgör. Se beräkning av poäng nedan.

Kravet är minst 6 månaders (sammanlagd heltid) yrkeserfarenhet och från och med månad 7 och upp till och med år 5, får Du tillgodoräkna dig 0,2 poäng per mån av Din yrkeserfarenhet. Exempel: totalt 10 månaders yrkeserfarenhet ger 0,8 poäng, 10mån – 6 mån = 4 mån x 0,2= 0,8 poäng. De 30 sökande med högst yrkeserfarenhetspoäng tilldelas platser och övriga behöriga erhåller en reservplats.

Du ska i Din ansökan bifoga vidimerade betyg och intyg som styrker utbildningsnivå och längd/tjänstgöringsgrad på yrkeserfarenhet.
Utbildningen berättigar till studiemedel från CSN