Särskilda förkunskaper

Specialistutbildad undersköterska
inom Äldrehälsa

För att vara behörig till utbildningen krävs att du har godkända betyg omfattande minst
1300 poäng av karaktärsämnen från Omvårdnadsprogrammet/ Vård och omsorgsprogrammet,
motsvarande inom vuxenutbildning (Komvux) eller äldre utbildningar ex Vårdlinjen samt dessutom sammanlagt 6 månaders heltidtjänstgöring inom yrket.
Om antalet sökande överstiger antal studieplatser är det längden på yrkeserfarenhet som avgör. Se beräkning av poäng nedan.

Kravet är minst 6 månaders (sammanlagd heltid) yrkeserfarenhet och från och med månad 7 och upp till och med år 5, får Du tillgodoräkna dig 0,2 poäng per mån av Din yrkeserfarenhet. Exempel: totalt 10 månaders yrkeserfarenhet ger 0,8 poäng, 10mån – 6 mån = 4 mån x 0,2= 0,8 poäng. De 30 sökande med högst yrkeserfarenhetspoäng tilldelas platser och övriga behöriga erhåller en reservplats.

Du ska i Din ansökan bifoga vidimerade betyg och intyg som styrker utbildningsnivå och längd/tjänstgöringsgrad på yrkeserfarenhet.

Utbildningen berättigar till studiemedel från CSN