Specialistutbildad undersköterska inom demens

Omfattning: 200yhp, 80v halvfart/distans
Närträffar i: Lund
Kursstart: Januari 2019
 

Vill du vara med och höja kvaliteten i vården?

Utbildningen kommer att ge dig en yrkeshögskoleexamen med kunskaper, färdigheter och kompetenser som gör dig till en efterfrågad resurs i arbetslivet.

Att arbeta med personer med kognitiva svårigheter kräver stor kunskap och förståelse. Du kommer att fördjupa dig i olika demenssjukdomar och på vilket sätt du kan bidra till ett ökat välbefinnande och delaktighet för vårdtagaren utifrån ett personcentrerat och rehabiliterande förhållningssätt.

Du kommer att få nya insikter på vilket sätt ditt och dina kollegors agerande påverkar vårdtagarens dag och du får färdigheter i hur du kan använda bemötande, kommunikation och samarbete med vårdtagare och anhöriga för att främja en meningsfull vardag. 

Du får kompetenser för att kunna agera som resursperson till den demenssjuke, anhöriga, studerande och kollegor. Efter utbildningen ska du även ha kompetenser för att kunna medverka i olika projekt i verksamheten.                         

Kurser

 
Att leva med kognitiv svikt 50 yhp  
Demenssjukdomar 30 yhp 
Etik, bemötande och värdegrund 20 yhp
Handledning 15 yhp 
Kommunikation och pedagogiskt förhållningssätt  20 yhp 
Kost och måltidsmiljö 25 yhp
LIA – Lärande I Arbete 15 yhp 
Examensarbete 25 yhp

Upplägg och Studietakt

Utbildningen är på halvfart och 200 Yh- poäng (2,5 poäng/vecka) vilket innebär att den pågår 80v.
Utbildningen har ett distansupplägg med obligatoriska närträffar på skolan ca 1-2 dag/mån och däremellan självständiga studier via en lärplattform med tillgång till handledning. Studierna innebär ofta att du ska utgå från fall — både i kursmaterialet och från din ”vardag” i vården. 
Undervisningen består av föreläsningar, praktiska övningar, gruppdiskussioner, och individuella uppgifter som ska ge beredskap att omsätta teori i praktiken. Du kommer att få ta del av aktuell forskning på området och kritiskt granska och förhålla dig till den, för att i förlängningen kunna skapa nya tankebanor och få nya verktyg i arbetet med demenssjuka. I utbildningen ingår LIA (Lärande i Arbete) som är förlagd till slutet av utbildningen eftersom du då ska omsätta dina nya teoretiska kunskaper i en verksamhet inom området. Självstudier från kurslitteratur och rapporter kommer att utgöra en viktig bas i utbildningen och de flesta uppgifter är skriftliga inlämningsuppgifter. Goda kunskaper i att skriva på svenska krävs därför. Engelska förekommer i vissa kurser.
Eftersom utbildningen till stor del sker på distans och till stor del är webbbaserad krävs datorvana. Utbildningen kräver tillgång till en dator (med inbyggd eller separat webbkamera) och headset eller hörlurar med mikrofon samt bra bredbandsuppkoppling.

Handledning av lärare

Du kommer ha tillgång till kommunikation med lärare för handledning via lärplattformen, samt handledning via telefon eller när du har behov, efter överenskommelse, i ett personligt möte. Närträffarnas innehåll kommer att utgöra basen för innevarande kurs med exempelvis föreläsning, grupparbete eller övningar.

Efter fullgjord utbildning

Efter genomgången utbildning har du kompetens att arbeta som Specialistundersköterska inom demens, framför allt i särskilt boende men också inom dagverksamhet för personer med demenssjukdom. Du har kunskap i hur man kan arbeta systematiskt med kvalitet samt kunna driva förbättringsprojekt inom området.

Examensbevis

Efter fullgjord utbildning får du ett Examensbevis på Yrkeshögskoleexamen

Särskilda förkunskaper

För att vara behörig till utbildningen krävs grundläggande behörighet samt att du har betyget E/G i minst 1300 av yrkesämnen från Vård omsorgsprogrammet/Omvårdnadsprogrammet, motsvarande inom vuxenutbildning (Komvux) eller motsvarande i äldre utbildningar. I dessa 1300 p ska följande kurser ingå: 
Medicin 1 alternativt äldre kurser med motsvarande kunskapsinnehåll. 
Psykologi 1 alternativt äldre kurser med motsvarande kunskapsinnehåll. 
Vård och omsorgsarbete 1 och 2 alternativt äldre kurser med motsvarande innehåll. Svenska 2 alternativt Svenska som andraspråk 2 samt engelska. 
Yrkeserfarenhet: 
Minst 6 månaders heltidstjänstgöring i vård och omsorg (ej barnomsorg). Deltid omräknad till heltid.

Urvalsgrunder

Om antalet behöriga sökande överstiger antalet platser för utbildningen är urvalsgrunden längden på yrkeserfarenhet där antalet månader utöver kravet i de särskilda förkunskaperna räknas om i poäng.

Ansök här