Specialistutbildad undersköterska
inom demens

Omfattning: 200yh-p, 80v halvfart/distans
Utbildningsort: Sollentuna
Kursstart: Januari 2018, sista ansökningsdag den 15 november 2017

 

Utbildningen ger dig fördjupade kunskaper och specialistkompetens att arbeta med evidensbaserad vård och omsorg om demenssjuka personer. Du får lära dig att arbeta utifrån ett salutogent synsätt med fokus på en ökad livskvalitet

Efter utbildningen kommer du att ha fördjupade kunskaper i:

 • kognitiv svikt och demenssjukdomar, symtom, utredning, omsorg och behandling 
 • hur demens kan förebyggas 
 • samhällets styrning och ledning av vård och omsorg nationellt, regionalt och lokalt 
 • lagar, bestämmelser och riktlinjer inom vård och omsorg och specifikt gällande personer 
 • nedsatt beslutsförmåga 
 • miljöns betydelse för välbefinnande och hälsa 
 • tvång och begränsningsåtgärder 
 • nationella register 
 • aktuell forskning inom demens 
 • välfärdsteknologi 
 • etik och värdegrund 
 • genus och kultur 
 • anhörigstöd 
 • språk och kommunikation 
 • presentationsteknik 
 • vård i livets slut
 • förbättringskunskap
                           

Kurser

 
Introduktion till distansstudier 5 yhp  
Att leva med demens 60 yhp 
Demenssjukdomar 20 yhp
Examensarbete 25 yhp 
Kommunikation och kunskapsspridning 25 yhp 
LIA – lärande i arbete 15 yhp
Organisation 15 yhp 
Vård i livets slut 15 yhp
Välfärdsteknologi 20 yhp

Upplägg och Studietakt

Utbildningen är på halvfart och 200 Yh- poäng (2,5 poäng/vecka) vilket innebär att den pågår 80v.
Utbildningen har ett distansupplägg med obligatoriska närträffar på skolan ca 1 dag/mån och däremellan självständiga studier via en lärplattform med tillgång till handledning. Studierna innebär ofta att du ska utgå från fall — både i kursmaterialet och från din ”vardag” i vården. 
Undervisningen består av föreläsningar, praktiska övningar, gruppdiskussioner, och individuella uppgifter som ska ge beredskap att omsätta teori i praktiken. Du kommer att få ta del av aktuell forskning på området och kritiskt granska och förhålla dig till den, för att i förlängningen kunna skapa nya tankebanor och få nya verktyg i arbetet med demenssjuka. I utbildningen ingår LIA (Lärande i Arbete) som är förlagd till slutet av utbildningen eftersom du då ska omsätta dina nya teoretiska kunskaper i en verksamhet inom området. Självstudier från kurslitteratur och rapporter kommer att utgöra en viktig bas i utbildningen och de flesta uppgifter är skriftliga inlämningsuppgifter. Goda kunskaper i att skriva på svenska krävs därför. Engelska förekommer i vissa kurser.
Utbildningen kräver egen dator, bra internetuppkoppling samt datorvana.

Handledning av lärare

Du kommer ha tillgång till kommunikation med lärare för handledning via lärplattformen, samt handledning via telefon eller när du har behov, efter överenskommelse, i ett personligt möte. Närträffarnas innehåll kommer att utgöra basen för innevarande kurs med exempelvis föreläsning, grupparbete eller övningar.

Efter fullgjord utbildning

Efter genomgången utbildning har du kompetens att arbeta som Specialistundersköterska inom demens, framför allt i särskilt boende men också inom dagverksamhet för personer med demenssjukdom. Du har kunskap i hur man kan arbeta systematiskt med kvalitet samt kunna driva förbättringsprojekt inom området.

Examensbevis

Efter fullgjord utbildning får du ett Examensbevis på Yrkeshögskoleexamen

Särskilda förkunskaper

För att vara behörig till utbildningen krävs grundläggande behörighet samt att du har betyget E/G i minst 1300 av yrkesämnen från Vård omsorgsprogrammet/Omvårdnadsprogrammet, motsvarande inom vuxenutbildning (Komvux) eller motsvarande i äldre utbildningar. I dessa 1300 p ska följande kurser ingå: 
Medicin 1 alternativt äldre kurser med motsvarande kunskapsinnehåll. 
Psykologi 1 alternativt äldre kurser med motsvarande kunskapsinnehåll. 
Vård och omsorgsarbete 1 och 2 alternativt äldre kurser med motsvarande innehåll. 
Yrkeserfarenhet: 
Minst 6 månaders heltidstjänstgöring i vård och omsorg (ej barnomsorg). Deltid omräknad till heltid.

Urvalsgrunder

Om antalet behöriga sökande överstiger antalet platser för utbildningen är urvalsgrunden längden på yrkeserfarenhet där antalet månader utöver kravet i de särskilda förkunskaperna räknas om i poäng.

Ladda ner pdf om utbildningen här

ansokan