Kursstart

Specialistutbildad undersköterska

inom demensvård

Studieort; Lund

Kursstart HT 2014 september med sista ansökan den 15 maj 2014.

Utbildningen berättigar till studiemedel från CSN