Specialistutbildad undersköterska inom palliativ vård

Omfattning: 200 yhp, 80 v halvfart/distans
Utbildningsort: Närträffar i Sollentuna
Kursstart: Januari 2019

 

Vill du vara den som gör skillnad i palliativ vård?

Utbildningen ”Specialistutbildad undersköterska inom palliativ vård” kommer att ge dig en yrkeshögskolexamen med kunskaper, färdigheter och kompetenser för att skapa de bästa förutsättningarna för en god livskvalitet hos personer med obotlig sjukdom.

Att arbeta med personer när ingen bot finns kräver stor kunskap och förståelse. Obotlig sjukdom kan uppstå hos såväl hos barn som hos äldre och du kommer att fördjupa dig i hur du kan bemöta och kommunicera för en ökad delaktighet och med ett personcentrerat förhållningssätt. En viktig del i den palliativa vården är teamarbetet och relationen till närstående.

Du blir också medveten om att du är en del av ett sammanhang, din yrkesroll blir tydligare och du får ett bredare perspektiv.

Efter utbildningen har du kompetenser för att kunna agera som resursperson till den sjuke, närstående, studerande och kollegor och även kompetenser för att kunna medverka i olika projekt i verksamheten.   

Kurser

 
Introduktion 10 yhp
Existentiella samtal och vardagsetiska frågeställningar 25 yhp
Familj- och anhörigstöd  25 yhp
Kommunikation, dokumentation och kunskapsspridning  25 yhp
LIA – Lärande i arbete 15 yhp
Organisation 15 yhp
Palliativ vårdfilosofi, att få leva tills man dör 40 yhp
Välfärdsteknik 20 yhp
Examensarbete 25 yhp

Upplägg och Studietakt

Utbildningen är på halvfart och 200 Yh-poäng vilket innebär att den pågår i 80v.
Utbildningen har ett distansupplägg med obligatoriska närträffar på skolan ca 1 dag per månad och däremellan självständiga studier via en lärplattform med tillgång till handledning. 

Undervisningen består av föreläsningar, praktiska övningar, gruppdiskussioner och individuella uppgifter som ska ge beredskap att omsätta teorin i praktiken. Du kommer att få ta del av aktuell forskning på området och kritiskt granska och förhålla dig till den, för att i förlängningen kunna skapa nya tankebanor och handlingar. För att kunna ta del av andra människors erfarenheter och upplevelser är film och skönlitteratur viktiga källor. I utbildningen ingår LIA (Lärande i Arbete) som är förlagd till slutet av utbildningen, meningen är att du då ska omsätta dina teoretiska kunskaper praktiskt i en verksamhet på området. Självstudier i kurslitteratur och rapporter är en viktig bas i utbildningen. Goda kunskaper i att skriva på svenska krävs därför. Engelska förekommer i vissa kurser.
Eftersom utbildningen till stor del sker på distans och till stor del är webbbaserad krävs datorvana. Utbildningen kräver tillgång till en dator (med inbyggd eller separat webbkamera) och headset eller hörlurar med mikrofon samt bra bredbandsuppkoppling.

Handledning av lärare

Du kommer ha tillgång till kommunikation med lärare för handledning via en lärplattform, samt handledning via telefon eller när du har behov, efter överenskommelse, i ett personligt möte. Närträffarnas kommer att utgöra basen för utbildningen med exempelvis föreläsningar, grupparbeten och diskussioner.

Särskilda förkunskaper

För att vara behörig till utbildningen krävs grundläggande behörighet samt att du har godkända betyg omfattande minst 1300 poäng av yrkesämnen från Omvårdnadsprogrammet/ Vård och omsorgsprogrammet, motsvarande inom vuxenutbildning (Komvux) eller äldre utbildningar ex Vårdlinjen samt sammanlagt 6 månaders heltidstjänstgöring inom vård och omsorg. Betyg i svenska 2/ svenska som andraspråk 2 samt engelska.

Urvalsgrunder

Om antalet behöriga sökande överstiger antalet platser för utbildningen är urvalsgrunden längden på yrkeserfarenhet där antalet månader utöver kravet i de särskilda förkunskaperna räknas om i poäng.

Ansök här