Kursstart

LSS-handledare med spetskompetens i

pedagogiskt förhållningsätt

Studieort: Sollentuna
För tillfället har vi ingen kursstart inplanerad i Sollentuna. Se utbildningar i Lund
Besked från Myndigheten från Yrkeshögskola väntas i januari 2014

Utbildningen berättigar till studiemedel från CSN