Kursstart

Specialistutbildad undersköterska

inom äldrehälsa

- Sollentuna

Kursstart VT 2014 februari med sista ansökan den 15 november 2013.

Kursstart HT 2014 september med sista ansökan den 15 maj 2014.

Utbildningen berättigar till studiemedel från CSN