Specialistutbildad undersköterska inom psykisk ohälsa

Omfattning: 200 yhp, 80 v halvfart/distans
Utbildningsort: Närträffar i Sollentuna
Kursstart: Januari 2019

 

Undersköterska! Vill du specialisera dig i psykisk ohälsa? Hos oss får du lära dig det senaste om olika psykiatriska diagnoser, behandling, omvårdnad, rehabiliteringsmetoder samt suicidprevention. Du kommer att lära dig att återhämtning från svåra psykiska problem är möjligt och du får lära dig hur du som personal kan hjälpa till. Du lär dig mycket användbara samtalstekniker och  lär dig bland annat  att coacha andra att själva lösa sina problem.

Utbildningen kräver engagemang. Du får läsa, titta på filmer, tillverka infobroschyrer, hålla föredrag, debattera, göra studiebesök och lyssna på personer med egen erfarenhet av olika diagnoser och behandlingar. Under utbildningen kommer du utvecklas som person och vår förhoppning är att du också hittar din passion, det som du verkligen har talang för inom vård och stöd till personer med psykisk ohälsa.

De studerande på Consensum är undersköterskor från hela landet med olika arbetslivserfarenheter. Det som de har gemensamt är ett stort intresse och stort hjärta för personer med psykisk ohälsa och viljan att bidra till bättre vård och stöd. Våra studerande brukar vara mycket uppskattade LIA-praktikanter i och har placerat sig väl i yrkeslivet under eller efter utbildningen.

 

Kurs Poäng
Introduktion 5 yhp
Organisation för rehbilitering, stöd och behandling  15 yhp
Psykisk ohälsa, omvårdnad och behandling 40 yhp
Kommunikation och teamarbete 15 yhp
Återhämtning och bemötande 30 yhp
Rehabilitering och kognitiv tillgänglighet 40 yhp
Samtalsmetodik 20 yhp
LIA – Lärande i arbete inom psykisk ohälsa 15 yhp
Examensarbete 20 yhp

Studietakt och upplägg

Utbildningen är på halvfart och 200 Yh-poäng vilket innebär att den pågår 80v.
Utbildningen har ett distansupplägg med obligatoriska närträffar på skolan ca 1 dag/mån och däremellan självständiga studier via en lärplattform med tillgång till handledning. Närträffarna består av föreläsningar, praktiska övningar, gruppdiskussioner och individuella uppgifter som ska ge beredskap att omsätta teori i praktiken. Du kommer att få ta del av aktuell forskning på området och kritiskt granska och förhålla dig till den för att i förlängningen kunna skapa nya tankebanor och få nya verktyg i arbetet med psykisk ohälsa. I utbildningen ingår LIA (Lärande i Arbete) som är förlagd till slutet av utbildningen eftersom du då ska omsätta dina nya teoretiska kunskaper i en verksamhet inom området. Självstudier från kurslitteratur och rapporter kommer att utgöra en viktig bas i utbildningen och de flesta uppgifter är skriftliga inlämningsuppgifter. Goda kunskaper i att skriva på svenska krävs därför. Engelska förekommer i vissa kurser.
Eftersom utbildningen till stor del sker på distans och till stor del är webbbaserad krävs datorvana. Utbildningen kräver tillgång till en dator (med inbyggd eller separat webbkamera) och headset eller hörlurar med mikrofon samt bra bredbandsuppkoppling.

Handledning av lärare

Du kommer ha tillgång till kommunikation med lärare för handledning via lärplattformen, samt handledning via telefon eller när du har behov, efter överenskommelse, i ett personligt möte. Närträffarna kommer att utgöra basen för utbildningen med exempelvis föreläsning, grupparbete, övningar och diskussioner.

Efter fullgjord utbildning

Efter utbildningen kan du arbeta som specialistundersköterska i psykisk ohälsa inom äldreomsorgen, som skötare, behandlingsassistent eller boendestödjare m.m inom landstingspsykiatri och socialpsykiatri.

Examensbevis

Efter avslutad utbildning får du ett examensbevis på Yrkeshögskoleexamen

Särskilda förkunskaper

För att vara behörig till utbildningen krävs grundläggande behörighet samt att du har betyget E/G i minst 1300 av yrkesämnen från Vård och omsorgsprogrammet/Omvårdnadsprogrammet, motsvarande inom vuxenutbildning (Komvux) eller motsvarande i äldre utbildningar. I dessa 1300 p ska följande kurser ingå: 
Psykologi 1 alternativt äldre kurser med motsvarande kunskapsinnehåll. 
Vård och omsorgsarbete 1 alternativt äldre kurser med motsvarande innehåll. Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2 och engelska. 
Yrkeserfarenhet: 
Minst 6 mån heltidstjänstgöring inom vård och omsorg , deltid omräknas till heltid.

 

Urvalsgrunder

Om antalet behöriga sökande överstiger antalet platser för utbildningen är urvalsgrunden längden på yrkeserfarenhet där antalet månader utöver kravet i de särskilda förkunskaperna räknas om i poäng.

Ansök här