Specialistutbildad undersköterska
inom psykisk ohälsa

Omfattning: 200 yh-p, 80 v halvfart/distans
Utbildningsort: Lund
Kursstart: Januari 2018, sista ansökningsdag den 15 november 2017.

 

Utbildningen ger dig som undersköterska breddade och fördjupade kunskaper inom området psykisk ohälsa. Du får kunskap om olika typer av psykisk ohälsa, psykiatriska sjukdomstillstånd och evidensbaserade behandlingsmetoder. Du får kunskaper om psykiska funktionshinder och kognitiva hjälpmedel samt färdigheter i coachande och rehabiliterande förhållningssätt. Centralt i utbildningen är återhämtning i samband med psykisk ohälsa och hur du kan understödja denna process.

Efter utbildningen kommer du ha kompetens att;

  • Identifiera och hantera olika etiska frågeställningar och dilemman i relation till psykisk ohälsa
  • Kommunicera och samtala samt använda problemlösningsmetoder
  • Bemöta personer med psykisk ohälsa i syfte att skapa förutsättningar till återhämtning
  • Arbeta med ett rehabiliterande förhållningssätt
  • Pedagogiskt handleda kollegor i bemötande av personer med psykisk ohälsa i syfte att säkerställa värdighet, livskvalitet samt skapa förutsättningar till återhämtning
  • Använda de konkreta verktyg du erhållit under utbildningen
  • Reflektera över det egna handlandet i utmanande situationer i det dagliga arbetet med personer med psykisk ohälsa
  • Handleda kollegor i olika vardagliga situationer med anknytning till området
  • Genomföra, utvärdera och följa upp ett förbättringsarbete i en verksamhet inom området psykisk ohälsa med målsättning att skapa förutsättningarna till återhämtning
Kurs Poäng
1. Psykisk ohälsa och behandlingsalternativ.  45 yhp
2. Dokumentation och kvalitetssäkring. 15 yhp
3. Återhämtning och bemötande. 40 yhp
4. Rehabilitering och stöd. 45 yhp
5. Handledning. 15 yhp
6. LIA – Lärande i arbete inom psykisk ohälsa.  15 yhp
7. Examensarbete. 25 yhp

Studietakt och upplägg

Utbildningen är på halvfart och 200 Yh- poäng (2,5 poäng/vecka) vilket innebär att den pågår 80v.
Utbildningen har ett distansupplägg med obligatoriska närträffar på skolan ca 2 dag/mån och däremellan självständiga studier via en lärplattform med tillgång till handledning. Studierna innebär ofta att du ska utgå från fall — både i kursmaterialet och från din ”vardag” i vården.
Undervisningen består av föreläsningar, praktiska övningar, gruppdiskussioner, och individuella uppgifter som ska ge beredskap att omsätta teori i praktiken. Du kommer att få ta del av aktuell forskning på området och kritiskt granska och förhålla dig till den, för att i förlängningen kunna skapa nya tankebanor och få nya verktyg i arbetet med psykisk ohälsa. I utbildningen ingår LIA (Lärande i Arbete) som är förlagd till slutet av utbildningen eftersom du då ska omsätta dina nya teoretiska kunskaper i en verksamhet inom området. Självstudier från kurslitteratur och rapporter kommer att utgöra en viktig bas i utbildningen och de flesta uppgifter är skriftliga inlämningsuppgifter. Goda kunskaper i att skriva på svenska krävs därför. Engelska förekommer i vissa kurser.
Utbildningen kräver egen dator, bra internetuppkoppling samt datorvana

Handledning av lärare

Du kommer ha tillgång till kommunikation med lärare för handledning via lärplattformen, samt handledning via telefon eller när du har behov, efter överenskommelse, i ett personligt möte. Närträffarnas innehåll kommer att utgöra basen för innevarande kurs med exempelvis föreläsning, grupparbete eller övningar.

Efter fullgjord utbildning

Kan du arbeta som specialistutbildad undersköterska inom psykisk ohälsa, stödpedagog inom psykisk ohälsa, specialistutbildad boendestödjare, specialistutbildad skötare, specialistutbildad handledare inom socialpsykiatri samt som behandlingssamordnare.

Examensbevis

Efter avslutad utbildning får du ett examensbevis på Yrkeshögskoleexamen

Särskilda förkunskaper

För att vara behörig till utbildningen krävs grundläggande behörighet samt att du har betyget E/G i minst 1300 av yrkesämnen från Vård och omsorgsprogrammet/Omvårdnadsprogrammet, motsvarande inom vuxenutbildning (Komvux) eller motsvarande i äldre utbildningar. I dessa 1300 p ska följande kurser ingå: 
Medicin 1 alternativt äldre kurser med motsvarande kunskapsinnehåll. 
Psykologi 1 alternativt äldre kurser med motsvarande kunskapsinnehåll. 
Vård och omsorgsarbete 1 och 2 altemativt äldre kurser med motsvarande innehåll. 
Yrkeserfarenhet: 
Minst 1 års heltidstjänstgöring som undersköterska inom verksamhet som riktar sig till psykisk ohälsa, deltid omräknas till heltid.

Urvalsgrunder

Om antalet behöriga sökande överstiger antalet platser för utbildningen är urvalsgrunden längden på yrkeserfarenhet där antalet månader utöver kravet i de särskilda förkunskaperna räknas om i poäng.

Ladda ner pdf om utbildningen här

ansokan