Särskilda förkunskaper

Specialistutbildad undersköterska
inom Hemsjukvård

Specialistutbildad undersköterska inom Hemsjukvård

För att vara behörig till utbildningen krävs att den studerande har godkända betyg omfattande minst 1300 poäng av karaktärsämnen från Omvårdnadsprogrammet/ Vård och omsorgsprogrammet, motsvarande inom vuxenutbildning (Komvux) eller äldre utbildningar ex Vårdlinjen samt dessutom sammanlagt 12 månaders heltidtjänstgöring inom sluten somatisk sjukvård altenativt 24 månaders heltidstjänstgöring på annat verksamhetsområde inom vård och omsorg.

Utifrån ovanstående urval skapas två kvotgrupper respektive kvotgrupp tilldelas 15 platser var i utbildningen.

Kravet är minst 12/24 månades yrkeserfarenhet (omräknat till heltid) som undersköterska.  Från och med månad 13/25 och upp till och med år 5, kan du tillgodoräkna dig 0,2 poäng per mån av sin yrkeserfarenhet.

Ex: kvotgrupp 1 : Total tid 15mån-12 mån= 3mån x 0,2= 0,8 poäng Maxpoäng 9,6 poäng

Ex: kvotgrupp 2 : Total tid 30mån- 24mån= 6 mån x 0,2= 1,2 poäng Maxpoäng 7.2

Du ska i Din ansökan bifoga vidimerade betyg och intyg som styrker utbildningsnivå och längd/tjänstgöringsgrad på yrkeserfarenhet.

Utbildningen berättigar till studiemedel från CSN