Yrkeshögskolan

Demens

Demens

Studera till specialistutbildad undersköterska inom demens

Omfattning: 200yhp, halvfart/distans, start i september 2022. Antagning till hösten är avslutad och det finns inte platser kvar. Nästa start är i augusti 2023, ansökan öppnar 1 februari.

Utbildningen går att köpa som uppdragsutbildning – hör av er till Renée Wallin 073 434 93 40

Vill du vara med och göra skillnad inom demensvården? Utbildningen kommer att ge dig en yrkeshögskoleexamen med kunskaper, färdigheter och kompetenser som gör dig till en efterfrågad resurs i arbetslivet.

Consensums yrkeshögskolas demensutbildning är en uppskattad vidareutbildning för undersköterskor sedan 2013. Utbildningen ger en yrkeshögskoleexamen med fördjupad yrkeskompetens inom området vilken gör dig till en efterfrågad resurs i arbetslivet inom framtidens demensvård. De olika delkurserna i utbildningen ger de kunskaper och färdigheter du behöver för att kunna arbeta professionellt inom demensvård.

Upplägg och studietakt

Utbildningen pågår i 80 veckor och ger 200 yh-poäng. Den bedrivs på halvfart vilket ger dig möjlighet att delvis arbeta under studietiden. Utbildningen har ett distansupplägg med träffar 1-2 gånger i månanden via Zoom som är ett digitalt verktyg för att ses via datorn. Mellan träffarna arbetar du självständigt och i grupp via en lärplattform med tillgång till handledning. Dator med kamera, headset med mikrofon samt internetuppkoppling behövs för att kunna följa studierna.

Examensbevis

Efter fullgjord utbildning får du en Yrkeshögskoleexamen.

Förkunskaper

1300 p i yrkesämnen från Vård och omsorgsprogrammet/omvårdnadsprogrammet, vuxenutbildning eller motsvarande i äldre utbildningar.

Arbetserfarenhet minst sex månader heltid (= ett år halvtid) inom vård och omsorg.

Samt något av följande alternativ 

 1. gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning, kunskaper i engelska,
 2. har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i 1,
 3. är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning, eller
 4. genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

Äldre bestämmelser om behörighet gäller fortfarande för den som före den 1 juli 2015 har fått slutbetyg från ett fullständigt nationellt eller specialutformat program i gymnasieskolan eller från gymnasial vuxenutbildning, nämligen man är behörig att antas till yrkeshögskoleutbildningar om man har lägst betyget Godkänt i minst 2 250 gymnasiepoäng. Dessutom kan de som uppfyllde de äldre kraven på behörighet för tillträde till utbildning före den 1 januari 2013 anses vara behörig.

God datavana, dator med kamera, headset med mikrofon samt internetuppkoppling krävs.

Kurser/poäng

 • Demenssjukdomar 30 YH-p
 • Att leva med kognitiv svikt 60 YH-p
 • Välfärdsteknik 20 YH-p
 • Vård i livets slut 20 YH-p
 • Handledare på arbetsplatsen 20 YH-p
 • Organisation 15 YH-p
 • LIA – Lärande i arbete 15 YH-p
 • Examensarbete 20 YH-p

Utbildningsstarter

Läs mer


Våra utbildningar


Studera på YH

Studera på YH

YH-utbildningar kombinerar teori och praktik. För att vara behörig till studier på YH-skola ska du först och främst ha en grundläggande behörighet.

 • Utbildningarna är kostnadsfria
 • Du står själv för kurslitteratur
 • Berättigar till CSN
 • Du får en Yrkeshögskoleexamen efter fullgjord utbildning

Läs mer


Varför välja Consensum

Varför välja Consensum

 • Alla utbildningar är på distans med digitala träffar
 • Specialistutbildningar inom områden som ger jobb och ökar din attraktionskraft på arbetsmarknaden
 • Kompetenta och engagerade lärare från arbetslivet
 • Vi är ett vård- och omsorgscollege

Läs mer


Uppdragsutbildningar

Uppdragsutbildningar

Alla våra yrkeshögskoleutbildningar består av ett antal kurser som vi erbjuder var för sig som uppdragsutbildning för offentliga och privata företag, verksamheter och organisationer. Flexibilitet finns vad gäller utbildningstakt, plats och tidpunkt.

Läs mer