Yrkeshögskolan

Stödpedagog

Stödpedagog

Studera till stödpedagog

Omfattning: 200yhp, 80v halvfart/distans

Vill du ta nästa steg i LSS-arbetet som pedagogisk metodstödjare & handledare i teamet? Du kommer fördjupa dina kunskaper inom funktionsvariationsområdet, pedagogiska metoder, verktyg, samt få lära dig användbara samtalstekniker. Utbildningen kommer att ge dig en yrkeshögskoleexamen.

Drivs du av att hjälpa andra människor att utvecklas och växa? Brinner du för metodarbete och pedagogiska verktyg där du kan stötta personer med funktionsvariationer att få ökad självständighet, delaktighet, inflytande och självbestämmande i sin livssituation? Vill du vägleda och handleda kollegor i det pedagogiska metodarbetet? Då passar stödpedagogutbildningen dig! I utbildningen utvecklar du ditt pedagogiska förhållningssätt i syfte att skapa bärande respektfulla relationer och ett lärande klimat. Utbildningen ger dig fördjupad kunskap om olika funktionsvariationer ur ett helhetsperspektiv, samt förståelse dess konsekvenser för den enskilde i vardagen. Utbildningen sker på distans och halvfart vilket möjliggör att du kan förena arbete med studier.

Du får kompetens att:

  • Självständigt tillämpa specialiserad kunskap i arbete inom LSS-området utifrån värdegrund, etik, lagstiftning – tolkning och tillämpning
  • Stödja, vägleda och handleda kollegor och brukare i vardagens yrkespraxis
  • Arbeta utifrån salutogent synsätt, lösningsinriktat förhållningssätt och använda olika samtalsmetoder
  • Tillämpa ett pedagogiskt förhållningssätt och utforma individuellt vardagsstöd utifrån funktionsnedsättningar och dess konsekvenser
  • Arbeta med metoder för individinflytande och empowermentprocesser
  • Arbeta med tydliggörande pedagogik utifrån kunskap om olika kommunikativa kognitiva anpassningar samt välfärdsteknologiska lösningar
  • Arbeta utifrån ett professionellt förhållningssätt för att skapa en god samverkan med närstående och teambaserat nätverksstöd
  • Självständigt genomföra ett förbättringsarbete, i samverkan med en för utbildningen relevant arbetsplats
  • Använda metoder för att främja en lärande arbetsplats
  • Utgå ifrån ett evidensbaserat arbetssätt med dokumentation, kartläggnings- och handlingsplaner

Efter utbildningen

Utbildningen ger dig kompetens att arbeta som stödpedagog i verksamheter där du utformar och ger stöd till personer med olika funktionsvariationer såsom exempelvis i daglig verksamhet, olika former av boenden, skola etc. Stödpedagog är en högre yrkesutbildning som ger dig kompetens att ta ett utökat ansvar gällande pedagogisk metodutveckling, handledning och samordning på arbetsplatsen i samarbete med den som är verksamhetsansvarig.

Upplägg och studietakt

Utbildningen är 200 YH-poäng och går på halvfart vilket innebär att den pågår i 80 veckor. Utbildningen har ett distansupplägg med obligatoriska träffar på skolan ca 1 dag per månad och däremellan självständiga studier via en lärplattform med tillgång till handledning.

Examensbevis

Efter fullgjord utbildning får du en Yrkeshögskoleexamen.

Förkunskaper – Nya nationella krav!

Förutom grundläggande behörighet = gymnasium, ställs följande krav på särskilda behörigheter:

Svenska 2 eller Svenska som andra språk 2, Hälsopedagogik, Specialpedagogik 1 och Specialpedagogik 2 samt minst ett års sammantagen yrkeserfarenhet från arbete med stöd till personer med funktionsnedsättning. Prövning av dessa ämnen (utom svenska) kan göras på Consensum vuxenutbildning under våren 2020. Se Consensum vux hemsida för mer information.

Kurser/poäng

Ny kursplan gäller från 2021 och publiceras inom kort.

Utbildningsstarter

Läs mer


Våra utbildningar

Psykisk ohälsa

Psykisk ohälsa

Du får lära dig det senaste om olika psykiatriska diagnoser, behandling, omvårdnad, rehabiliteringsmetoder, suicidprevention samt mycket användbara samtalstekniker. Utbildningen kommer att ge dig en yrkeshögskoleexamen.

Läs mer
Demens

Demens

Du kommer att fördjupa dig i olika demenssjukdomar och hur du kan bidra till ett ökat välbefinnande och delaktighet för personen med demens utifrån ett personcentrerat och rehabiliterande förhållningssätt. Utbildningen kommer att ge dig en yrkeshögskoleexamen.

Läs mer
Stödpedagog

Stödpedagog

Vill du ta nästa steg i LSS-arbetet som pedagogisk metodstödjare & handledare i teamet? Du kommer fördjupa dina kunskaper inom funktionsvariationsområdet, pedagogiska metoder, verktyg, samt få lära dig användbara samtalstekniker. Utbildningen kommer att ge dig en yrkeshögskoleexamen.

Läs mer
Palliativ vård

Palliativ vård

Utbildningen ger dig färdigheter och kompetenser för att skapa de bästa förutsättningarna för en god livskvalitet hos personer med obotlig sjukdom. Utbildningen kommer att ge dig en yrkeshögskoleexamen.

Läs mer
Enstaka kurser

Enstaka kurser

Enstaka kurser för dig som vill fördjupa och bredda dina kunskaper

Läs mer
Studera på yrkeshögskola

Studera på yrkeshögskola

YH-utbildningar kombinerar teori och praktik. För att vara behörig till studier på YH-skola ska du först och främst ha en grundläggande behörighet. En YH-utbildning leder till yrkeshögskoleexamen.

Läs mer

Skräddarsydda uppdragsutbildningar

Vi skräddarsyr utbildningar för offentliga och privata företag och institutioner. Även våra yrkeshögskoleutbildningar kan anpassas till företagsutbildningar. Vi är lyhörda för era önskemål och behov samt flexibla vad gäller utbildningstakt, utbildningsplats och tidpunkt.

Läs mer