Yrkeshögskolan

Stödpedagog

Stödpedagog

Studera till stödpedagog

Omfattning: 200yhp, 80v halvfart/distans

Utbildningen med start i januari är full, men den går att köpa som uppdragsutbildning – hör av er till Renée Wallin 073 434 93 40

Vill du ta nästa steg i LSS-arbetet som pedagogisk metodstödjare? Du kommer fördjupa dina kunskaper inom funktionsvariationsområdet, pedagogiska metoder, verktyg, samt få lära dig användbara samtalstekniker. Utbildningen kommer att ge dig en yrkeshögskoleexamen.

Drivs du av att hjälpa andra människor att utvecklas och växa? Brinner du för metodarbete och pedagogiska verktyg där du kan stötta personer med funktionsvariationer att få ökad självständighet, delaktighet, inflytande och självbestämmande i sin livssituation? Vill du vägleda kollegor i det pedagogiska metodarbetet? Då passar stödpedagogutbildningen dig! I utbildningen utvecklar du ditt pedagogiska förhållningssätt i syfte att skapa bärande respektfulla relationer och ett lärande klimat. Utbildningen ger dig fördjupad kunskap om olika funktionsvariationer ur ett helhetsperspektiv, samt förståelse dess konsekvenser för den enskilde i vardagen. Utbildningen sker på distans och halvfart vilket möjliggör att du kan förena arbete med studier.

Du får kompetens att:

 • Självständigt tillämpa specialiserad kunskap i arbete inom LSS-området utifrån värdegrund, etik, lagstiftning – tolkning och tillämpning
 • Stödja och vägleda kollegor och brukare i vardagens yrkespraxis
 • Arbeta utifrån salutogent synsätt, lösningsinriktat förhållningssätt och använda olika samtalsmetoder
 • Tillämpa ett pedagogiskt förhållningssätt och utforma individuellt vardagsstöd utifrån funktionsnedsättningar och dess konsekvenser
 • Arbeta med metoder för individinflytande och empowermentprocesser
 • Arbeta med tydliggörande pedagogik utifrån kunskap om olika kommunikativa kognitiva anpassningar samt välfärdsteknologiska lösningar
 • Arbeta utifrån ett professionellt förhållningssätt för att skapa en god samverkan med närstående och teambaserat nätverksstöd
 • Självständigt genomföra ett förbättringsarbete, i samverkan med en för utbildningen relevant arbetsplats
 • Använda metoder för att främja en lärande arbetsplats
 • Utgå ifrån ett evidensbaserat arbetssätt med dokumentation, kartläggnings- och handlingsplaner

Efter utbildningen

Utbildningen ger dig kompetens att arbeta som stödpedagog i verksamheter där du utformar och ger stöd till personer med olika funktionsvariationer såsom exempelvis i daglig verksamhet, olika former av boenden, skola etc. Stödpedagog är en högre yrkesutbildning som ger dig kompetens att ta ett utökat ansvar gällande pedagogisk metodutveckling och samordning på arbetsplatsen i samarbete med den som är verksamhetsansvarig.

Upplägg och studietakt

Utbildningen är 200 YH-poäng och går på halvfart vilket innebär att den pågår i 80 veckor. Utbildningen har ett distansupplägg med digitala träffar 1-2 gånger per månad. Efter fullgjord utbildning får du en Yrkeshögskoleexamen.

Förkunskaper – Förbered dig i god tid och komplettera på en vuxenutbildning om du saknar något ämne!

Det går att läsa in själv och göra en prövning på en vuxenutbildning i din hemkommun.

Förutom grundläggande behörighet = gymnasium, ställs följande krav på särskilda behörigheter:

Svenska 2 eller Svenska som andra språk 2, Hälsopedagogik, Specialpedagogik 1 och Specialpedagogik 2 samt minst ett års sammantagen yrkeserfarenhet från arbete med stöd till personer med funktionsnedsättning. Kunskaper i engelska.

Kurser/poäng

Ny nationell kursplan:

Praktisk juridik inom social omsorg 15 yhp

Människan i utveckling 15 yhp

Funktionsnedsättningar 25 yhp

Etik och professionellt förhållningssätt 15 yhp

Kommunikation, välfärdsteknologi och kognitivt stöd 35 yhp

Dokumentation och kvalitetssäkring 15 yhp

Pedagogiska teorier, metoder och arbetssätt 35 yhp

Examensarbete 25 yhp

LIA 20 yhp

Utbildningsstarter

Läs mer


Våra utbildningar


Studera på YH

Studera på YH

YH-utbildningar kombinerar teori och praktik. För att vara behörig till studier på YH-skola ska du först och främst ha en grundläggande behörighet.

 • Utbildningarna är kostnadsfria
 • Du står själv för kurslitteratur
 • Berättigar till CSN
 • Du får en Yrkeshögskoleexamen efter fullgjord utbildning

Läs mer


Varför välja Consensum

Varför välja Consensum

 • Alla utbildningar är på distans med digitala träffar
 • Specialistutbildningar inom områden som ger jobb och ökar din attraktionskraft på arbetsmarknaden
 • Kompetenta och engagerade lärare från arbetslivet
 • Vi är ett vård- och omsorgscollege

Läs mer