Yrkeshögskolan

Utbildning

Utbildning till Stödpedagog

Omfattning

200 yhp, 80v halvfart/distans/digital/0 fysiska träffar

Start

Januari 2025. Ansökningswebben öppnar 1 september 2024.

Observera behörighetskraven! Komplettera på kom.vux för att bli behörig om du saknar de betyg som krävs.

Arbetsgivare kan köpa utbildningen som uppdragsutbildning. Vid intresse för uppdragsutbildning kontakta
renee.wallin@consensum-yh.se

 

Vill du ta nästa steg i LSS-arbetet som pedagogisk metodstödjare? I Utbildning till Stödpedagog kommer du fördjupa dina kunskaper inom funktionsvariationsområdet, pedagogiska metoder, verktyg, samt få lära dig användbara samtalstekniker. Utbildningen kommer att ge dig en yrkeshögskoleexamen.

Drivs du av att hjälpa andra människor att utvecklas och växa? Brinner du för metodarbete och pedagogiska verktyg där du kan stötta personer med funktionsvariationer att få ökad självständighet, delaktighet, inflytande och självbestämmande i sin livssituation? Vill du vägleda kollegor i det pedagogiska metodarbetet? Då passar Utbildning till Stödpedagog dig! I utbildningen utvecklar du ditt pedagogiska förhållningssätt i syfte att skapa bärande respektfulla relationer och ett lärande klimat. Utbildningen ger dig fördjupad kunskap om olika funktionsvariationer ur ett helhetsperspektiv, samt förståelse dess konsekvenser för den enskilde i vardagen. Utbildningen sker på distans och halvfart vilket möjliggör att du kan förena arbete med studier.

Du får kompetens att:

 • Självständigt tillämpa specialiserad kunskap i arbete inom LSS-området utifrån värdegrund, etik, lagstiftning – tolkning och tillämpning
 • Stödja och vägleda kollegor och brukare i vardagens yrkespraxis
 • Arbeta utifrån salutogent synsätt, lösningsinriktat förhållningssätt och använda olika samtalsmetoder
 • Tillämpa ett pedagogiskt förhållningssätt och utforma individuellt vardagsstöd utifrån funktionsnedsättningar och dess konsekvenser
 • Arbeta med metoder för individinflytande och empowermentprocesser
 • Arbeta med tydliggörande pedagogik utifrån kunskap om olika kommunikativa kognitiva anpassningar samt välfärdsteknologiska lösningar
 • Arbeta utifrån ett professionellt förhållningssätt för att skapa en god samverkan med närstående och teambaserat nätverksstöd
 • Självständigt genomföra ett förbättringsarbete, i samverkan med en för utbildningen relevant arbetsplats
 • Använda metoder för att främja en lärande arbetsplats
 • Utgå ifrån ett evidensbaserat arbetssätt med dokumentation, kartläggnings- och handlingsplaner

Efter Utbildning till Stödpedagog

Utbildning till Stödpedagog ger dig kompetens att arbeta som stödpedagog i verksamheter där du utformar och ger stöd till personer med olika funktionsvariationer såsom exempelvis i daglig verksamhet, olika former av boenden, skola etc. Stödpedagog är en högre yrkesutbildning som ger dig kompetens att ta ett utökat ansvar gällande pedagogisk metodutveckling och samordning på arbetsplatsen i samarbete med den som är verksamhetsansvarig.

 

Utbildning till Stödpedagog

Upplägg och studietakt

Utbildningen pågår i 80 veckor och ger 200 yh-poäng. Den bedrivs på halvfart vilket ger dig möjlighet att delvis arbeta under studietiden. Utbildningen har ett distansupplägg med träffar 1-2 gånger i månanden via Zoom som är ett digitalt verktyg för att ses via datorn. Mellan träffarna arbetar du självständigt och i grupp via en lärplattform med tillgång till handledning. Dator med kamera, headset med mikrofon samt internetuppkoppling behövs för att kunna följa studierna. Utbildningen kräver interaktion med andra studiekamrater samt arbete på distans i basgrupp.

Förkunskaper

Förbered dig i god tid och komplettera på en vuxenutbildning om du saknar något ämne! Det går att läsa in själv och göra en prövning på en vuxenutbildning i din hemkommun.

Förutom grundläggande behörighet = gymnasium, ställs följande krav på särskilda behörigheter:

Svenska 2 eller Svenska som andra språk 2, Hälsopedagogik, Specialpedagogik 1 och Specialpedagogik 2 (alternativt Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1 och 2) samt minst ett års sammantagen yrkeserfarenhet från arbete inom LSS. Kunskaper i engelska. Yrkeserfarenhet kan inte ersätta betyg i ovanstående ämnen. Motsvarandebedömning görs för äldre kurser samt kurser på högskola.

Kurser/poäng

 • Praktisk juridik inom social omsorg 15 yhp
 • Människan i utveckling 15 yhp
 • Funktionsnedsättningar 25 yhp
 • Etik och professionellt förhållningssätt 15 yhp
 • Kommunikation, välfärdsteknologi och kognitivt stöd 35 yhp
 • Dokumentation och kvalitetssäkring 15 yhp
 • Pedagogiska teorier, metoder och arbetssätt 35 yhp
 • Examensarbete 25 yhp
 • LIA 20 yhp

 Våra utbildningar


Studera på YH

Studera på YH

YH-utbildningar kombinerar teori och praktik. För att vara behörig till studier på YH-skola ska du först och främst ha en grundläggande behörighet.

 • Utbildningarna är kostnadsfria
 • Du står själv för kurslitteratur
 • Berättigar till CSN
 • Du får en Yrkeshögskoleexamen efter fullgjord utbildning

Läs mer


Varför välja Consensum

Varför välja Consensum

 • Alla utbildningar är på distans med digitala träffar, inga fysiska träffar
 • Specialistutbildningar inom områden som ger jobb och ökar din attraktionskraft på arbetsmarknaden
 • Kompetenta och engagerade lärare
 • Vi är ett vård- och omsorgscollege

Läs mer