VO-college
Yrkeshögskolan

VO-college

Consensum är certifierat som ett Vård- och omsorgscollege, vilket är ytterligare en kvalitetsgaranti för dig som studerande. Efter utbildningen kan du erhålla ett diplom från Vård- och omsorgscollge.

Vård- och omsorgscollege är en samverkansform mellan utbildningsanordnare och arbetsgivare. Syftet är att stärka kvalitet och attraktivitet för vårdyrket och på utbildningar som leder till arbete inom vård och omsorg. Nationella rådet för Vård- och Omsorgscollege är en samarbetsorganisation med Sveriges Kommuner och Landsting, Kommunal och vårdföretagen.

Läs gärna mer här: http://www.vo-college.se


Specialisera dig på det du kan

Specialisera dig på det du kan

Med fördjupade kunskaper och specialistkompetens kan du välja en ny karriär, öka din attraktionskraft på arbetsmarknaden eller bidra till en positiv utveckling och en ökad vårdkvalitet på din nuvarande arbetsplats. Våra utbildningar är på distans och berättigar till studiemedel från CSN.

Läs mer

Skräddarsydda uppdragsutbildningar

Vi skräddarsyr utbildningar för offentliga och privata företag och institutioner. Även våra yrkeshögskoleutbildningar kan anpassas till företagsutbildningar. Vi är lyhörda för era önskemål och behov samt flexibla vad gäller utbildningstakt, utbildningsplats och tidpunkt.

Läs mer