Yrkeshögskolan

Karriärvägar

Våra specialistutbildningar höjer din kompetens och leder dig in på nya spår och en karriär du kanske drömt om länge. Här kan du läsa om tidigare studenters upplevelser av utbildningarna och vad de ledde fram till.

Genom utbildningen omsätter jag teorier och kunskap direkt i verksamheten!

Jag sökte i första hand till Consensum utifrån att min nuvarande yrkestitel kvalitetsledare ska bytas ut och ersättas av stödpedagog och då krävs det att man har en utbildning utöver sin grundutbildning genom någon form av eftergymnasial utbildning, 200 yh-poäng eller 60 högskolepoäng.

Att få studera på distans och halvfart samtidigt som man jobbar passar mig bra. Genom utbildningen kan jag omsätta teorier, kunskap direkt i verksamheten. Utbildningen bidrar till att gör mig medveten om hur man tolkar och utför nya idéer, tankessätt och metoder. Consensums upplägg på två närträffar i månaden med föreläsningar och samarbetsövningar med sina studiekamrater är guld värda på många sätt. Närträffarna ger mig mycket genom att utbyta av erfarenheter samt av att arbeta i grupp.

Consensums har en väldigt bra och överskådlig lärplattform för vad målet är med utbildningen och vilken kompetens man ska ha efter fullgjord utbildning. Information finns kring vad delkurserna ska innefatta, vad vi ska studera och hur vi ska skriva våra arbeten.

Som kvalitetsledare/handledare inom daglig verksamhet förmedlingen i Helsingborgs stad är mina uppdrag att bland annat att säkerställa verkställigheter av daglig verksamhet enligt KUL-processen, ge information/introduktionslänk ut till personalen vid nya ärende, förmedla DV-platser och praktikplatser enligt förmedlingsmodell, vara Pict-o-stat handledare. Arbeta med samordning av tjänsteutbud och beställningar, vara koordinator mellan serviceteamet och arbetsplatsen. Jag är vid behov resursförstärkning ute på enheterna samt ansvarar för kortare projekt uppdrag som leder till kvalitets förbättringar inom daglig verksamhet.

Efter fullgjord utbildning hoppas jag så klart få jobb som stödpedagog och använda all min nya kunskap på bästa sätt.

/Katja

”Vi ska se hela människan, arbeta utifrån vad personen vill och kan”

Jag funderade ett år på om jag skulle läsa vidare inom demensvård. Jag kom in på denna kurs och var mycket positiv över att få fördjupa mig i demensvård som undersköterska.

Upplägget på kursen har varit som handen i handsken för mig eftersom jag arbetar samtidigt som gruppchef och kan studera i min egen takt. Att få träffa likasinnade är fantastiskt och tankar har cirkulerat i gruppen om att starta ett eget boende för personer med en demenssjukdom. Jag kan nog säga att alla i gruppen har fått upp ögonen för hur mycket det brister i dagens demensvård.

Min upplevelse av kurserna som jag har läst har varit lärorika, många reflektioner, grupparbete, diskussioner och mycket skratt. Fantastiskt att utbildningen bara kostar min tid och litteratur.

Sedan jag började inom demensvård har jag sett att det är viktigt att fånga stunden. Fånga den här och nu. Att få ett leende eller en kram när jag har hjälpt någon eller att vi har gjort något tillsammans är att jag fortsätter att arbeta med personer med demenssjukdomar. Jag ger lite av mig och får så mycket tillbaka. Som gruppchef/ undersköterska ser jag att det saknas kompetens inom detta område och den kunskapen finns i denna kurs.

Vårdpersonal behöver kunskap i demenssjukdomar, hur vi ska bemöta och hur vi ska ge trygghet, meningsfullhet och delaktighet. Det gäller oss som vårdpersonal också. Att vi ska bli trygga i vår roll, arbeta säkert och professionellt. Att vi får lära oss att reflektera, hur vi agerar och hur vi inte ska agera inför personer med demenssjukdom.

Arbetsgivare idag har det svårt att hitta personal som har denna kompetens. Som arbetsgivare uppmuntrar vi att vår personal utbildar sig, utvecklar sig själv. Med denna utbildning kan vi skapa framtidens omsorg och det är då när du och jag behöver den vården och omsorgen.

Vi ska aldrig ta över någons bestämmanderätt, självständighet och funktioner, utan vi ska arbeta med ”händerna bakom ryggen”. Vi ska se hela människan, arbeta utifrån vad personen vill och kan.

Jag rekommenderar verkligen att studera denna kurs om du arbetar inom vård och omsorg. Demenssjukdomar ökar i Sverige och fler och fler kommer i kontakt med denna samhällsgrupp och ska bemötas med respekt.

//Pia

Utbildning gör mig till en bättre undersköterska och samtidigt mer attraktiv på arbetsmarknaden.

Att arbeta som undersköterska är ett roligt, utmanade, fantasieggande och givande yrke. Det är nog ganska få arbeten som ger tillbaka så mycket för det arbete vi gör. Jag tycker om mitt arbete och ser mig själv som en stor resurs för samhället. Det jag vill göra är ett bra jobb och därför valde jag att just läsa till specialistundersköterska inom demens.

Utbildningen är en stor möjlighet för mig att göra ett ännu bättre arbete och hjälpa på ett ännu bättre sätt. Jag fått lättare att förstå, tyda och förklara olika händelser i mitt arbetsliv, samtidigt som jag då kan även hjälpa både mina vårdtagare och mina arbetskamrater. När jag läste utbildningen fanns det många ”aha” upplevelser, händelser som skett som igenom utbildningen faktiskt fick en förklaring. Väldigt tidigt märkte jag också att mitt sätt att arbeta förändrades och jag fick det ”lättare” i vissa situationer. Jag har fått redskap för att själv hitta kanske inte svaret på ett problem men ett sätt att lösa ett problem som kan uppstå. Med hjälp av detta kan jag även hjälpa mina kamrater på jobb att få en förklaring på ett problem och tillsammans lösa detta på bästa sätt. Dessutom har jag krasst sett slutat se problem och ser istället ”en händelse med en snar lösning”.

Jag fick en tjänst som Specialistundersköterska på Attendo Segergatan i Landskrona där jag vill att jag ska vara en stor resurs för alla. Vara ett bollplank, handledare, tipsare och hjälpa till att hitta lösningen när det uppstår problem. Att tillsammans med mina arbetskamrater hitta lösningar som fungerar och tillsammans arbeta med dessa så att vi kan ge en bra omvårdnad. Att få lov att arbeta fram en bra demenssjukvård. Idag är det tyvärr så att det endast är god vård och ett gott bemötande som är den bästa medicinen för demenssjukdomar. Jag personligen känner att vi står inför en framtid där forskningen kommer att ta stora kliv i kunskapen om demenssjukdomar, vi kommer att få se fantastiska hjälpmedel, mediciner och forskning. Då är det roligt att vara med på tåget!

Studietakten är utmärkt, om man som jag väljer att arbeta samtidigt som man läser, man hinner med, närträffarna är guld värda! Ett utmärkt tillfälle att diskutera, fundera, få tips och goda idéer samtidigt det blir både ett och annat gott skratt. Valet av föreläsare är bra och även av kursledare. Och även om du kanske inte har läst på 20 år så klarar man av att läsa utbildningen, man får hjälp av handledare och av kurskamrater. Jag känner att jag har valt en utbildning som kommer att göra mig till en bättre undersköterska och samtidigt mer attraktiv på arbetsmarknaden, vi specialistundersköterskor behövs!

/Malin

Specialistundersköterska som Studerar till Yrkeslärare

Allt är möjligt! Jag hade jobbat som undersköterska i ett par år när jag fick möjligheten att söka in på Yrkeshögskolan Consensum. Det var lockande att få fördjupa sig i mitt redan viktiga arbete. Consensum är för mig ett proffsigt företag där eleven står i fokus, det är fräscha och moderna lokaler, generöst och flexibelt – alla ska kunna lyckas.

Jag valde specialiseringen Äldrehälsa, eftersom jag tycker att arbetet med äldre är meningsfullt, och jag ville fördjupa mina kunskaper inom det området. Äldrehälsa är väldigt brett, det omfattar många olika områden, men det går ändå riktigt på djupet.

Jag läste på distans och vi hade närträffar två sammanhängande dagar i månaden, jag kallade dem för mina ”Gulddagar”. Det var härligt att träffa klassen, då vi hade intressanta diskussioner inom våra arbetsområden, sådant man aldrig hinner reflektera om till vardags. Det var en engagerad lärare, som alltid hade intressanta upplägg, ordnade dit föreläsare, och smittade oss med sin entusiasm och inspiration. Hon lämnade avtryck hos mig.

Efter de två åren med distansstudier så lägrade lugnet sig i min tillvaro, jag började engagera mig fackligt, blev huvudskyddsombud, gick utbildningar inom det, så ett år flöt på. Sedan började jag fundera på hur jag kunde ta tillvara på min YH-utbildning. Jag kände att jag ville förvalta den på ett bra sätt. Då kom vetskapen till mig att genom att ha läst ämnen på yrkeshögskolenivå så har man möjlighet att validera sina ämnen för att kunna arbeta som yrkeslärare, vårdlärare då i mitt fall. Detta lät alldeles för intressant för att låta bli, så jag tog mig igenom den omfattande ansökningsprocessen. Det innebar att noggrant och detaljerat beskriva sina kunskaper inom de ämnen jag ville undervisa i och se vilka ämnen som blev godkända. För mig blev det Vård och Omsorg, och Gerontologi/Geriatrik. Så nu gå jag och läser på Malmö Högskola. Det är distans, 75% takt, och det tar två år. Det är praktik varje termin, vilket gör att man får tillfälle att få träna och utveckla sina undervisningsmetoder, och följa en klass elever som utbildar sig till undersköterskor, eftersom man gör all praktik på samma ställe.

Alltihop är väldigt spännande och intressant, dels hela studiebiten till lärare, men i synnerhet praktikdelen gör det hela mer verkligt. Att jag då dessutom har fått min praktikplats på Consensum Vux gör det extra roligt. Att få komma tillbaka till denna miljö, men i en annan roll är oerhört spännande. Det ska bli intressant och roligt att följa utvecklingen på Consensum, under mina två utbildningsår till yrkeslärare.

/Petra Andersson; Specialistundersköterska som Studerar till Yrkeslärare

Det är aldrig för sent att vidareutbilda sig

Britt-Marie Meller utbildade sig till specialistutbildad undersköterska inom psykiatri och blev erbjuden nytt jobb på arbetsplatsen där hon gjorde sin LIA (Lärande i arbete).

Britt-Marie berättar att anledning till att hon valde att studera vidare var att hon ansåg att kompetensen var för låg på sin dåvarande arbetsplats.

– Jag ville ha mer kött på benen och bestämde mig därför för att söka till utbildningen som specialistutbildad undersköterka inom psykiatrin.

Dock beskriven hon en besvikelse efter att hon avslutat utbildningen över att de nya kunskaperna inte uppskattade och att det inte blev som hon hade tänkt sig. Mitt i besvikelsen över att utbildningen inte uppskattades på den dåvarande arbetsplatsen, ringde arbetsplatsen där Britt-Marie gjort sin LIA period och erbjöd henne arbete. Britt-Marie tog tjänstledigt och utmanade sin själv genom att ta sig an ett nytt arbete med nya arbetsuppgifter och mer ansvar.

– Idag arbetar jag i team med evidensbaserad forskning och får använda min utbildning på ett bra sätt. Vi använder varandra i personalen på ett klokt sätt där vi är backup till varandra. Arbetet är mer ansvarsfullt då vi arbetar närmare läkaren och mer utifrån samordning med flera olika aktörer runt vårdtagaren.

Britt-Marie är glad att hon tog steget till utbildning och vill säga till alla de som funderar på att välja att studera att ”det är aldrig för sent att vidareutbilda sig”.

Britt-Marie Meller, Specialistutbildad undersköterska inom psykiatri

Helt ny roll och en chans att göra skillnad!

Barndomsdrömmen var att jobba som förskollärare, men efter några år i yrket vaknade lusten än mer att få jobba med människor. Via vårdbiträdeskurs och omvårdnadsprogram fick Maria jobb som undersköterska inom Kristianstads kommuns äldrevård. Men nyfikenheten drev henne vidare till att söka en specialistutbildning på Consensum.

För att inte missa chansen att komma in sökte Maria alla tre YH-utbildningarna samtidigt. Att inriktningen till sist blev just psykiatri var en tillfällighet men är något hon är mycket glad för. Idag jobbar Maria bland annat med handledning av kollegor. En roll som inte hade varit lika självklar utan den specialistutbildning hon fick på Consensum.

– Min specialistutbildning blev början på en fantastisk resa, den gav mig möjlighet att ta ett steg vidare och utvecklas i en helt ny riktning. Kombinationen äldrevård och psykiatri ger mig en bred kunskapsbas och en möjlighet att bidra till förändringsarbetet på min arbetsplats, säger Maria.

Konsten att reflektera
De nya kunskaperna inom psykiatri kompletterar på många sätt Marias många år inom äldrevården. I sin nya roll jobbar Maria även på remiss i vård- och omsorgsförvaltningen. Ett uppdrag som bland annat innebär att handleda gruppsamtal och hålla föredrag inom kommunens äldreomsorg.

– På Consensum fick vi välja hur vi ville jobba med förbättringsarbetet på den egna arbetsplatsen. Jag valde kollegial handledning och här jobbade vi mycket med reflektion som arbetsmetodik. Genom att byta erfarenheter lär vi av att lära av varandra. En metodik som jag nu kan använda och utveckla i min nya roll på jobbet, berättar Maria.

Jobbar med föreläsningar
Maria och hennes kolleger erbjuder bland annat föreläsningar kring etik och hur man arbetar med återhämtning och ett salutogent tankesätt. De kan komma med stöd och stöttning kring bemötandet vid psykisk ohälsa hos äldre. Praktiska klokheter som varje undersköterska behöver i det dagliga.

– Min tid på Consensum var värd varenda minut. Lärarna fanns tillgängliga för oss och stöttade genom hela utbildningen. Inte minst min lärare i psykiatri, Pamela Andreasson, som inspirerat mig att söka mig ännu ett steg vidare, jag kommer att söka in till KBT-terapeut. Men kunskaperna från Consensum har jag med mig som en viktig grundstomme.

Maria Hansen, Specialistutbildad undersköterska inom psykiatri

Charlotte ville höra något hon inte hört förut

Har man jobbat länge på samma ställe så är det lätt att ”bara göra” och sluta ifrågasätta det man gör. För Charlotte blev Specialistutbildningen i Psykiatri på Consensum en verklig ögonöppnare. Det gamla omvårdnadstänket har hon delvis lämnat bakom sig för att istället tänka ”stöd att göra själv”.

När Charlotte började utbildningen på Consensum hade hon en förhoppning att äntligen få höra något nytt, något hon inte hört förut under sina år inom vård och omsorg. En kunskapsresa som hon påbörjade redan på 80-talet genom att gå en skötar-/undersköterskeutbildning och som hon sedan har kompletterat med kortare kurser och föreläsningar.

– Efter många år i olika sorters vård/omsorg/socialt arbete hamnade jag i ett läge där jag tyckte att ingen någonsin sa något som jag inte hade hört förut. Men Specialistutbildningen i Psykiatri på Consensum lyckades med det jag sökte, berättar Charlotte.

Att lära sig helt nya sätt att se på och förhålla sig till psykiska funktionshinder gjorde i förlängningen att Charlotte tvingades utmana sig själv i sitt sätt att tänka. – Jag kände under en period att det var ”enklare” före utbildningen. Utan att ifrågasätta blir det ju bekvämt. Men inte speciell utmanande!

Kunskap att ifrågasätta
Charlotte jobbar idag kvar på samma ställe som före utbildningen, ett gruppboende för psykiskt funktionshindrade i Lunds kommun. Hennes mål med utbildningen var inte att byta jobb utan att utvecklas i den roll som hon redan hade som handledare.

– Jag har kunnat dela med mig av mina nya kunskaper och infallsvinklar till kollegorna. Jag ifrågasätter gamla invanda beteenden på ett sätt som jag inte gjort tidigare och jag har kunskapen att förklara för kollegorna varför jag ifrågasätter vissa av de saker som vi gör. Jag hoppas att jag har kunnat och kan påverka vården och omsorgen till våra brukare genom min utbildning och mina nya kunskaper.

Pågående förbättringsarbete
Charlotte gjorde sin LIA på den befintliga arbetsplatsen. Det förbättringsarbete hon påbörjade under utbildningstiden pågår fortfarande och handlar om dokumentation på arbetsplatsen.

– Vi håller på att utveckla en dokumentation som är lätt att följa och som ska kvalitetssäkra det vi gör. Och som samtidigt värnar om att brukaren får det stöd och den hjälp som han/hon behöver, säger Charlotte. Med stöd av sin nya kunskap har Charlotte och hennes kolleger även infört kollegial handledning på arbetsplatsen, med bra resultat.

– Min utbildning har förhoppningsvis tvingat även mina kollegor att tänka till och jag hoppas att vi tillsammans är bättre handledare nu.

Charlotte Liljegren

Har växt både som person och som undersköterska

Efter 15 år som vårdbiträde och undersköterska hamnade Maria Nilsson på Pilegården Rehab i Staffanstorp, ett område som väckte lusten att lära mer. Vägen dit blev en specialistutbildning inom palliativ vård på Consensum.

Utbildningen hittade hon på nätet och med flera genomförda kurser bakom sig kunde hon motivera sin chef att få kursen betald.

– Idag är det 5-6 år sedan jag började min utbildning, då var vi bland de första som gick. Under utbildningstiden jobbade jag 75 % som undersköterska, som tur var gick jag på schema så att jag hade vissa eftermiddagar ledigt, berättar Maria.

Projektarbete inom LCP
En viktig del av utbildningen var projektarbetet, och tillsammans med en kollega valde Maria att jobba med dokumentation inom LCP (Liverpool Care Pathway).

– Jag lärde sig jättemycket av tänket på skolan och känner att jag har växt både som person och som undersköterska. Även om jag till 50 % har kvar den samordnare jag hade tidigare så har jag fått ett helt annat tänk, berättar Maria.

Ny tjänst som samordnare
Tiden på skolan fick Maria att växa på flera sätt. Vilket även noterades av hennes chef som erbjöd en halvtidstjänst som Teamledare. Ett uppdrag som innebär mycket planering och många nära samtal med anhöriga och patienter. Samt ett ansvar för en växelvårdsavdelning för dementa.

– Samtalet var en viktig del i utbildningen på Consensum. Jag fick bra verktyg att använda i livets slut och känner att jag har fått kunskap att ställa frågor, utan att backa. Relationen med de anhöriga har blivit starkare, det händer att jag får positiv feedback flera år efter att en anhörig gått bort, berättar Maria.

Många kvällar och nätter
För Maria gav utbildningen på Consensum en möjlighet att kombinera verkligheten på jobbet med drömmen om en högre utbildning.

– Det jag uppskattade mest var att lärarna på skolan var jätteduktiga på att ge bra feedback. Och att de frågade mig vad jag ville med utbildningen, hur långt jag ville nå. Om jag ville ha VG eller satsade på G. Det kändes som ett bra sätt att jobba på och passade mig bra.

Maria Nilsson