Om yrkeshögskola
Yrkeshögskolan

Om yrkeshögskola

Vi finns för dig som redan arbetar inom vård och omsorg

Consensum Yrkeshögskola är till för dig som redan arbetat en tid inom vård och omsorg och nu söker nya utmaningar, vill fördjupa dina kunskaper och specialisera dig inom ett visst område.

Med fördjupade kunskaper och specialistkompetens kan du välja en ny karriär, öka din attraktionskraft på arbetsmarknaden eller bidra till en positiv utveckling och en ökad vårdkvalitet på din nuvarande arbetsplats. Dessutom stärker du din egen självkänsla.

Att studera som vuxen
Det är skillnad på att studera som vuxen och ung. Som vuxen ska du få studierna att fungera ihop med familjeliv och arbete. Därför har vi anpassat både studietakt, studieform och upplägget efter de behov du kan ha. Consensums lärare finns alltid tillgängliga för att ge dig det stöd och den hjälp du kan behöva för att lyckas med dina studier.

Lia – Lärande i Arbete
Lärande i arbete (LIA) innebär att en del av utbildningen är förlagd till en arbetsplats. Syftet med LIA är att de studerande ska få lära sig i en verklig miljö. På arbetsplatsen ges möjlighet att vidareutveckla kunskaper, färdigheter och kompetenser.