Yrkeshögskolan

Consensum Yrkeshögskola

Consensum Yrkeshögskola är till för dig som redan arbetat en tid inom vård och omsorg och nu söker nya utmaningar, vill fördjupa dina kunskaper och specialisera dig inom ett visst område. Våra utbildningar är på distans och berättigar till studiemedel från CSN.

Vi erbjuder även uppdragsutbildningar inom vård och omsorg till företag, verksamheter och organisationer.
Läs mer

Consensum Yrkeshögskola

Med fördjupade kunskaper och specialistkompetens kan du välja en ny karriär, öka din attraktionskraft på arbetsmarknaden eller bidra till en positiv utveckling och en ökad vårdkvalitet på din nuvarande arbetsplats. Dessutom stärker du din egen självkänsla.

Att studera som vuxen
Det är skillnad på att studera som vuxen och ung. Som vuxen ska du få studierna att fungera ihop med familjeliv och arbete. Därför har Consensum Yrkeshögskola anpassat både studietakt, studieform och upplägget efter de behov du kan ha. Consensums lärare finns alltid tillgängliga för att ge dig det stöd och den hjälp du kan behöva för att lyckas med dina studier.

Lia – Lärande i Arbete
Lärande i arbete (LIA) innebär att en del av utbildningen är förlagd till en arbetsplats. Syftet med LIA är att de studerande ska få lära sig i en verklig miljö. På arbetsplatsen ges möjlighet att vidareutveckla kunskaper, färdigheter och kompetenser.

VO-college

Consensum Yrkeshögskola är certifierat som ett Vård- och omsorgscollege, vilket är ytterligare en kvalitetsgaranti för dig som studerande. Efter utbildningen kan du erhålla ett diplom från Vård- och omsorgscollge.

Vård- och omsorgscollege är en samverkansform mellan utbildningsanordnare och arbetsgivare. Syftet är att stärka kvalitet och attraktivitet för vårdyrket och på utbildningar som leder till arbete inom vård och omsorg. Nationella rådet för Vård- och Omsorgscollege är en samarbetsorganisation med Sveriges Kommuner och Landsting, Kommunal och vårdföretagen.

Läs gärna mer här: http://www.vo-college.se


Samarbetspartners

SamarbetspartnersStudera på YH

Studera på YH

YH-utbildningar kombinerar teori och praktik. För att vara behörig till studier på YH-skola ska du först och främst ha en grundläggande behörighet.

  • Utbildningarna är kostnadsfria
  • Du står själv för kurslitteratur
  • Berättigar till CSN
  • Du får en Yrkeshögskoleexamen efter fullgjord utbildning

Läs mer


Varför välja Consensum

Varför välja Consensum

  • Alla utbildningar är på distans med digitala träffar
  • Specialistutbildningar inom områden som ger jobb och ökar din attraktionskraft på arbetsmarknaden
  • Kompetenta och engagerade lärare från arbetslivet
  • Vi är ett vård- och omsorgscollege

Läs mer


Uppdragsutbildningar

Uppdragsutbildningar

Alla våra yrkeshögskoleutbildningar består av ett antal kurser som vi erbjuder var för sig som uppdragsutbildning för offentliga och privata företag, verksamheter och organisationer. Flexibilitet finns vad gäller utbildningstakt, plats och tidpunkt.

Läs mer