Yrkeshögskolan

Uppdragsutbildningar

Vi erbjuder utbildningar till företag, verksamheter och organisationer som verkar inom vård och omsorg. Utbildningarna kan anpassas helt utifrån era specifika behov. Vi erbjuder även våra yrkeshögskoleutbildningar som uppdragsutbildning, i sin helhet eller kursvis. Utbildningarna erbjuds antingen helt digitalt eller fysiskt på plats.

Yrkeshögskoleutbildningar
Alla våra utbildningar på yrkeshögskolenivå  kan köpas som uppdragsutbildning i sin helhet eller i delar, dvs som enstaka kurser.

Förkunskaper
Utbildningarna vänder sig till dem som redan arbetar inom vård och omsorg. Vid köp av en uppdragsutbildning är det ni som bestämmer vilka förkunskapskrav som ska gälla, vi rekommenderar dock att de som går utbildningen har gymnasieutbildning.

Upplägg
Studietakt och upplägg är flexibelt och bestäms efter överenskommelse. Utbildningen är oftast helt digital men kan utformas med fysiska träffar.

Betyg och yrkeshögskoleexamen
Efter varje avslutad delkurs sätts betyg. De som går en del av en utbildning erhåller ett utbildningsbevis och den som går hela utbildningen får en yrkeshögskoleexamen.

Demensutbildning 

Vi erbjuder demensutbildning på 1-3 dagar. Utbildningen är uppdelad i olika delar som kan köpas i sin helhet eller i delar. Kursinnehåll: Vad styr vården av demenssjuka personer, Risk och friskfaktorer, Demenssjukdomar, Att möta olika symtom vid demenssjukdomar, Etiska dilemman och Stöd till anhöriga.

Utbildningar utifrån era behov
Vi kan också skapa en utbildning utifrån era önskemål. Som arbetsgivare är du välkommen att höra av dig till oss med en förfrågan utifrån dina behov av kompetensutveckling. Genom åren har vi arrangerat utbildningar för många nöjda företag, verksamheter och organisationer.

Har ni frågor är ni välkomna att höra av er!

073 434 93 40
renee.wallin@consensum.se