Lärandegruppen i Sverige AB förvärvar Consensum utbildningar

Nyheter

Lärandegruppen i Sverige AB förvärvar Consensum utbildningar

Lärandegruppen i Sverige AB blir ny ägare av Consensums gymnasium i Lund och Yrkeshögskolor i Lund och Sollentuna med övertagande den 1 mars 2022. Inom Lärande finns idag tjugo gymnasieskolor, åtta grundskolor varav en resursskola samt tre förskolor. Förvärvet breddar Lärandes erbjudande, både genom att addera nya gymnasieprogram till portföljen och genom Yrkeshögskola som är […]

Läs mer…

Consensum har bidragit med 20 000kr till Kolandoto Hospital i Tanzania

Consensum har bidragit med 20 000kr till Kolandoto Hospital i Tanzania genom organisationen Involvaid. Bidraget är en del i ett projekt för att sjukhuset behöver pulsoximetrar och syrgas med anledning av Covid19. […]

Läs mer…

Sök nu om du vill studera i höst.

I höst startar följande utbildningar: Specialistutbildad undersköterska inom – palliativ vård – demens – psykisk ohälsa Sök nu – Ansökan öppen till 15 maj. Alla utbildningar är helt på distans med digitala träffar. […]

Läs mer…

Extra start av utbildning i palliativ vård

Många ansökte till utbildningen som startar i augusti och alla kunde inte bli antagna. En extra start av palliativ vård är beviljad med start 30 november. Ansökningswebben är öppen 24 augusti – 29 oktober […]

Läs mer…

Sen ansökan

Du kan göra en sen ansökan till utbildningarna, då har du möjlighet att antas senare i mån av plats. Ansökan stänger den 25 maj. […]

Läs mer…

Nya kursstarter!

Den mycket efterfrågade utbildningen i Palliativ vård startar i augusti 2020!   […]

Läs mer…

Ansökan till vårtermin 2020

Webbansökan öppnar måndag 16 september! […]

Läs mer…

Sen ansökan

Vi tar emot sena ansökningar till utbildningen Specialistutbildad undersköterska inom demens! […]

Läs mer…

Enstaka kurser

Nu finns möjlighet att anmäla sig till enstaka kurser. Se info under ”utbildningar”. […]

Läs mer…