Extra start av utbildning i palliativ vård

Extra start av utbildning i palliativ vård

Många ansökte till utbildningen som startar i augusti och alla kunde inte bli antagna.

En extra start av palliativ vård är beviljad med start 30 november.

Ansökningswebben är öppen 24 augusti – 29 oktober