GRATTIS till dessa studerande!

GRATTIS till dessa studerande!

GRATTIS till dessa studerande som blir ”Specialistutbildade undersköterskor i palliativ vård”, och som kommer att göra stor skillnad vid vård i livets slut genom att förbättra kvaliteten och utveckla i verksamheterna. TACK för att ni hållit ut i dessa två speciella år med en pandemi mitt i. Ni kan vara trygga med att era kunskaper räcker för att ge värdighet och livskvalitet och en känsla av sammanhang trots svår sjukdom. Tack också till de kurslärare som varit delaktiga i utbildningen. Take care! /Annika