Yrkeshögskolan

Enstaka kurser

Återhämtning och bemötande 30 yhp

Halvfart/distans, 12 veckor, pågår 220131 till 220424.
Digitala träffar mellan 09.00-16.00 på Zoom den 3 februari, 3 mars, 5 april.

Ansök senast 24 januari.
Ansökan skickas till anne.wanglund@consensum.se. Skriv Kurs på tom plats i meddelandefältet.

Kursens syfte är att den studerande ska förstå hur olika faktorer påverkar återhämtning från psykisk ohälsa och inte minst hur bemötande kan stimulera denna process. Vidare att den studerande får verktyg att skapa delaktighet för individen i planering och genomförande av insatser.

Innehåll:

– Återhämtning för personer med psykisk ohälsa och hur stödja denna process
– Brukarinflytande, empowerment, stigma och självstigma vid psykisk ohälsa
– Personcentrerat förhållningssätt
– Evidensbaserad praktik
– Reflektera kring egna reaktioner i relation till psykisk ohälsa, bemöta och kommunicera på ett sätt
som befrämjar brukarinflytande och delaktighet

Upplägg och studietakt

Kursen bedrivs på halvfart vilket ger dig möjlighet att delvis arbeta under studietiden. Utbildningen har ett distansupplägg med tre digitala träffar på Zoom som är ett digitalt verktyg för att ses via datorn som man kommer in på via en länk. Mellan träffarna arbetar du via en lärplattform självständigt med studieuppgifter och tillsammans med din basgrupp. Läraren finns tillgänglig för handledning mellan träffarna. Betyg sätts efter fullgjord kurs.

Förkunskaper

1300 p i yrkesämnen från Vård och omsorgsprogrammet/omvårdnadsprogrammet, vuxenutbildning eller motsvarande i äldre utbildningar.

Arbetserfarenhet minst ett år inom vård och omsorg.

 


Våra utbildningar


Studera på YH

Studera på YH

YH-utbildningar kombinerar teori och praktik. För att vara behörig till studier på YH-skola ska du först och främst ha en grundläggande behörighet.

  • Utbildningarna är kostnadsfria
  • Du står själv för kurslitteratur
  • Berättigar till CSN
  • Du får en Yrkeshögskoleexamen efter fullgjord utbildning

Läs mer


Varför välja Consensum

Varför välja Consensum

  • Alla utbildningar är på distans med digitala träffar
  • Specialistutbildningar inom områden som ger jobb och ökar din attraktionskraft på arbetsmarknaden
  • Kompetenta och engagerade lärare från arbetslivet
  • Vi är ett vård- och omsorgscollege

Läs mer


Uppdragsutbildningar

Uppdragsutbildningar

Alla våra yrkeshögskoleutbildningar består av ett antal kurser som vi erbjuder var för sig som uppdragsutbildning för offentliga och privata företag, verksamheter och organisationer. Flexibilitet finns vad gäller utbildningstakt, plats och tidpunkt.

Läs mer