Yrkeshögskolan

Enstaka kurser

Enstaka kurser

Enstaka kurser för dig som vill fördjupa och bredda dina kunskaper.

Kommunikation 20 Yhp

Kurstid 191014 – 191208
Sista ansökningsdag 190922
Träffar i Lund, introduktion på skolan 8/10

Kursens syfte är att ge studerande fördjupade kunskaper om kommunikation och förhållningssätt i samband med samtal.
Målet med kursen är att den studerande ska utveckla förmåga att reflektera och analysera kring samtal för att kunna medverka i god dialog med såväl vårdtagare, närstående och kollegor.

Intresseanmälan skickas till renee.wallin@consensum.se


Handledning 15 Yhp

Kurstid
Sista ansökningsdag

Syftet med kursen är att ge den studerande kunskap i handledningens olika faser samt i hur formativ återkoppling och bedömning kan vara ett redskap för att utveckla sig själv och andra i den verksamma yrkesrollen. Efter kursen ska den studerande ha kunskap om hur kunskapsförmedling kan bedrivas i samband med yrkesutövning och i formativ återkoppling och bedömning. Färdigheter för att tillämpa handledningens olika faser samt kompetens att handleda specialiststuderande samt specialistutbildad kollega.

Intresseanmälan skickas till renee.wallin@consensum.seVåra utbildningar

Psykisk ohälsa

Psykisk ohälsa

Du får lära dig det senaste om olika psykiatriska diagnoser, behandling, omvårdnad, rehabiliteringsmetoder, suicidprevention samt mycket användbara samtalstekniker. Utbildningen kommer att ge dig en yrkeshögskoleexamen.

Läs mer
Demens

Demens

Du kommer att fördjupa dig i olika demenssjukdomar och hur du kan bidra till ett ökat välbefinnande och delaktighet för personen med demens utifrån ett personcentrerat och rehabiliterande förhållningssätt. Utbildningen kommer att ge dig en yrkeshögskoleexamen.

Läs mer
Stödpedagog

Stödpedagog

Vill du ta nästa steg i LSS-arbetet som pedagogisk metodstödjare & handledare i teamet? Du kommer fördjupa dina kunskaper inom funktionsvariationsområdet, pedagogiska metoder, verktyg, samt få lära dig användbara samtalstekniker. Utbildningen kommer att ge dig en yrkeshögskoleexamen.

Läs mer
Palliativ vård

Palliativ vård

Utbildningen ger dig färdigheter och kompetenser för att skapa de bästa förutsättningarna för en god livskvalitet hos personer med obotlig sjukdom. Utbildningen kommer att ge dig en yrkeshögskoleexamen.

Läs mer
Enstaka kurser

Enstaka kurser

Enstaka kurser för dig som vill fördjupa och bredda dina kunskaper

Läs mer
Studera på yrkeshögskola

Studera på yrkeshögskola

YH-utbildningar kombinerar teori och praktik. För att vara behörig till studier på YH-skola ska du först och främst ha en grundläggande behörighet. En YH-utbildning leder till yrkeshögskoleexamen.

Läs mer

Skräddarsydda uppdragsutbildningar

Vi skräddarsyr utbildningar för offentliga och privata företag och institutioner. Även våra yrkeshögskoleutbildningar kan anpassas till företagsutbildningar. Vi är lyhörda för era önskemål och behov samt flexibla vad gäller utbildningstakt, utbildningsplats och tidpunkt.

Läs mer