Yrkeshögskolan

Utbildning

Specialistutbildad undersköterska inom psykisk ohälsa

Omfattning

200 yhp, 80v halvfart/distans/digital/ 0 fysiska träffar

Start

Start 3 april 2023. Ansökan öppnar den 1 december och stänger 6 februari.

Start i augusti 2023 går att ansöka från 10/2.

Utbildningen går att köpa som uppdragsutbildning.
Kontakta Renée Wallin
renee.wallin@consensum.se
073 434 93 40

 

Undersköterska! Vill du specialisera dig inom psykisk ohälsa? På vår utbildning ”Specialistutbildning inom psykisk ohälsa” får du lära dig det senaste om olika psykiatriska diagnoser, behandling, omvårdnad, rehabiliteringsmetoder samt suicidprevention. Du kommer lära dig att återhämtning från svåra psykiska problem är möjlig och hur du som personal kan hjälpa till.

Utbildningen ”Specialistutbildning inom psykisk ohälsa” kräver engagemang. Du får läsa, titta på filmer, hålla föredrag, diskutera och lyssna på personer med egen erfarenhet av olika diagnoser och behandlingar. Under utbildningen kommer du utvecklas som person och vår förhoppning är att du också hittar din passion, det som du verkligen har talang för inom vård och stöd till personer med psykisk ohälsa.

De studerande på Consensum är undersköterskor från hela landet med olika arbetslivserfarenheter. Det som de har gemensamt är ett stort intresse och stort hjärta för personer med psykisk ohälsa och viljan att bidra till bättre vård och stöd. Våra studerande brukar vara mycket uppskattade LIA- praktikanter i och har placerat sig väl i yrkeslivet under eller efter utbildningen.

Specialistutbildning inom psykisk ohälsa

Upplägg och studietakt

Utbildningen är 200 YH-poäng och går på halvfart vilket innebär att den pågår i 80 veckor. Utbildningen har ett distansupplägg med digitala träffar via Zoom och däremellan självständiga studier via en lärplattform med tillgång till handledning. God datavana, dator med kamera, headset samt internetuppkoppling krävs.

Examensbevis

Efter fullgjord utbildning får du en yrkeshögskoleexamen.

Förkunskaper

1300 p i yrkesämnen från Vård och omsorgsprogrammet/omvårdnadsprogrammet, vuxenutbildning eller motsvarande i äldre utbildningar. Kurserna psykologi 1 och psykiatri 1.

Minst 6 månaders erfarenhet av arbete som undersköterska eller motsvarande.

Samt något av följande alternativ

 1. gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning, kunskaper i engelska,
 2. har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i 1,
 3. är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning, eller
 4. genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

Äldre bestämmelser om behörighet gäller fortfarande för den som före den 1 juli 2015 har fått slutbetyg från ett fullständigt nationellt eller specialutformat program i gymnasieskolan eller från gymnasial vuxenutbildning, nämligen man är behörig att antas till yrkeshögskoleutbildningar om man har lägst betyget Godkänt i minst 2 250 gymnasiepoäng. Dessutom kan de som uppfyllde de äldre kraven på behörighet för tillträde till utbildning före den 1 januari 2013 anses vara behörig.

Kurser/poäng

 • Psykisk ohälsa, omvårdnad och behandling 40 yhp
 • Återhämtning och bemötande 30 yhp
 • Rehabilitering och stöd 40 yhp
 • Organisation 15 yhp
 • Kommunikation och presentation 15 yhp
 • Psykisk ohälsa hos äldre 15 yhp
 • Välfärdsteknik 10 yhp
 • LIA-Lärande i arbete 15 yhp
 • Examensarbete 20yhp

 Våra utbildningar


Studera på YH

Studera på YH

YH-utbildningar kombinerar teori och praktik. För att vara behörig till studier på YH-skola ska du först och främst ha en grundläggande behörighet.

 • Utbildningarna är kostnadsfria
 • Du står själv för kurslitteratur
 • Berättigar till CSN
 • Du får en Yrkeshögskoleexamen efter fullgjord utbildning

Läs mer


Varför välja Consensum

Varför välja Consensum

 • Alla utbildningar är på distans med digitala träffar, inga fysiska träffar
 • Specialistutbildningar inom områden som ger jobb och ökar din attraktionskraft på arbetsmarknaden
 • Kompetenta och engagerade lärare
 • Vi är ett vård- och omsorgscollege

Läs mer


Uppdragsutbildningar

Uppdragsutbildningar

Alla våra yrkeshögskoleutbildningar består av ett antal kurser som vi erbjuder var för sig som uppdragsutbildning för offentliga och privata företag, verksamheter och organisationer. Flexibilitet finns vad gäller utbildningstakt, plats och tidpunkt.

Läs mer