Yrkeshögskolan

Utbildning

Specialistutbildad undersköterska inom psykisk ohälsa

Omfattning

200 yhp, 80v halvfart/distans/digital/ 0 fysiska träffar

Start

Augusti 2024 – utbildningen är full.

Augusti 2025. Ansökan öppnar i februari 2025.

Arbetsgivare kan köpa utbildningen som uppdragsutbildning. Vid intresse för uppdragsutbildning kontakta
renee.wallin@consensum-yh.se

 

Undersköterska! Vill du specialisera dig inom psykisk ohälsa? På vår utbildning ”Specialistutbildad undersköterska inom psykisk ohälsa” får du lära dig om olika psykiatriska tillstånd, behandling, omvårdnad, rehabiliteringsmetoder samt suicidprevention. Du kommer lära dig att återhämtning från svåra psykiska problem är möjlig och hur du som undersköterska kan bidra till det genom ett återhämtningsinriktat arbetssätt.

Utbildningen ”Specialistutbildad undersköterska inom psykisk ohälsa” kräver engagemang. Du får läsa kurslitteratur och annat material, titta på föreläsningar, hålla egna presentationer, diskutera med kurskamrater samt lyssna på personer med egen erfarenhet av att leva med psykisk ohälsa. Vår förhoppning är att du också under utbildningens gång ska hitta din passion, det som du har talang för inom yrkesområdet vård och stöd till personer med psykisk ohälsa.

Utbildningen kräver interaktion med andra studiekamrater främst genom arbete med vissa skoluppgifter på distans i basgrupp.

De studerande på Consensum är undersköterskor från hela landet med olika arbetslivserfarenheter med ett gemensamt intresse för att i sin yrkesroll kunna bidra till ett bättre stöd för personer med psykisk ohälsa. Våra studerande brukar vara mycket uppskattade LIA- praktikanter och majoriteten
beskriver att de efter avslutad utbildning har stor nytta av denna utbildning i sitt arbete och många att de dessutom uppfattar sin kompetens som efterfrågad på arbetsmarknaden.

Specialistutbildning inom psykisk ohälsa

Upplägg och studietakt

Utbildningen pågår i 80 veckor och ger 200 yh-poäng. Den bedrivs på halvfart vilket ger dig möjlighet att delvis arbeta under studietiden. Utbildningen har ett distansupplägg med träffar 1-2 gånger i månanden via Zoom som är ett digitalt verktyg för att ses via datorn. Mellan träffarna arbetar du självständigt och i grupp via en lärplattform med tillgång till handledning. Dator med kamera, headset med mikrofon samt internetuppkoppling behövs för att kunna följa studierna. Utbildningen kräver interaktion med andra studiekamrater samt arbete på distans i basgrupp. LIA förläggs till sista terminen.

Examensbevis

Efter fullgjord utbildning får du en yrkeshögskoleexamen.

Förkunskaper

1300 p i yrkesämnen från Vård och omsorgsprogrammet/omvårdnadsprogrammet, vuxenutbildning eller motsvarande i äldre utbildningar. Kurserna psykologi 1 och psykiatri 1.

Minst 6 månaders erfarenhet av arbete som undersköterska eller motsvarande.

Samt något av följande alternativ

 1. gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning, kunskaper i engelska,
 2. har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i 1,
 3. är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning, eller
 4. genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

Äldre bestämmelser om behörighet gäller fortfarande för den som före den 1 juli 2015 har fått slutbetyg från ett fullständigt nationellt eller specialutformat program i gymnasieskolan eller från gymnasial vuxenutbildning, nämligen man är behörig att antas till yrkeshögskoleutbildningar om man har lägst betyget Godkänt i minst 2 250 gymnasiepoäng. Dessutom kan de som uppfyllde de äldre kraven på behörighet för tillträde till utbildning före den 1 januari 2013 anses vara behörig.

Kurser/poäng

 Våra utbildningar


Studera på YH

Studera på YH

YH-utbildningar kombinerar teori och praktik. För att vara behörig till studier på YH-skola ska du först och främst ha en grundläggande behörighet.

 • Utbildningarna är kostnadsfria
 • Du står själv för kurslitteratur
 • Berättigar till CSN
 • Du får en Yrkeshögskoleexamen efter fullgjord utbildning

Läs mer


Varför välja Consensum

Varför välja Consensum

 • Alla utbildningar är på distans med digitala träffar, inga fysiska träffar
 • Specialistutbildningar inom områden som ger jobb och ökar din attraktionskraft på arbetsmarknaden
 • Kompetenta och engagerade lärare
 • Vi är ett vård- och omsorgscollege

Läs mer


Uppdragsutbildningar

Uppdragsutbildningar

Alla våra yrkeshögskoleutbildningar består av ett antal kurser som vi erbjuder var för sig som uppdragsutbildning för offentliga och privata företag, verksamheter och organisationer. Flexibilitet finns vad gäller utbildningstakt, plats och tidpunkt.

Läs mer