Yrkeshögskolan

Utbildning

Specialistutbildad undersköterska inom psykisk ohälsa

Omfattning

200 yhp, 80v halvfart/distans/digital/ 0 fysiska träffar

Start

Start i augusti 2023 går att ansöka från 10/2 till 15/5

Utbildningen går också att köpa som uppdragsutbildning.
Kontakta Renée Wallin
renee.wallin@consensum.se
073 434 93 40

 

Undersköterska! Vill du specialisera dig inom psykisk ohälsa? På vår utbildning ”Specialistutbildning inom psykisk ohälsa” får du lära dig det senaste om olika psykiatriska diagnoser, behandling, omvårdnad, rehabiliteringsmetoder samt suicidprevention. Du kommer lära dig att återhämtning från svåra psykiska problem är möjlig och hur du som personal kan hjälpa till.

Utbildningen ”Specialistutbildning inom psykisk ohälsa” kräver engagemang. Du får läsa, titta på filmer, hålla presentationer, diskutera och lyssna på personer med egen erfarenhet av olika diagnoser och behandlingar. Under utbildningen kommer du utvecklas som person och vår förhoppning är att du också hittar din passion, det som du verkligen har talang för inom vård och stöd till personer med psykisk ohälsa.

Utbildningen kräver interaktion med andra studiekamrater samt arbete på distans i basgrupp.

De studerande på Consensum är undersköterskor från hela landet med olika arbetslivserfarenheter. Det som de har gemensamt är ett stort intresse och stort hjärta för personer med psykisk ohälsa och viljan att bidra till bättre vård och stöd. Våra studerande brukar vara mycket uppskattade LIA- praktikanter i och har placerat sig väl i yrkeslivet under eller efter utbildningen.

Specialistutbildning inom psykisk ohälsa

Upplägg och studietakt

Specialistutbildning inom demens pågår i 80 veckor och ger 200 yh-poäng. Den bedrivs på halvfart vilket ger dig möjlighet att delvis arbeta under studietiden. Utbildningen har ett distansupplägg med träffar 1-2 gånger i månanden via Zoom som är ett digitalt verktyg för att ses via datorn. Mellan träffarna arbetar du självständigt och i grupp via en lärplattform med tillgång till handledning. Dator med kamera, headset med mikrofon samt internetuppkoppling behövs för att kunna följa studierna. Utbildningen kräver interaktion med andra studiekamrater samt arbete på distans i basgrupp.

Examensbevis

Efter fullgjord utbildning får du en yrkeshögskoleexamen.

Förkunskaper

1300 p i yrkesämnen från Vård och omsorgsprogrammet/omvårdnadsprogrammet, vuxenutbildning eller motsvarande i äldre utbildningar. Kurserna psykologi 1 och psykiatri 1.

Minst 12 månaders erfarenhet av arbete som undersköterska eller motsvarande.

Samt något av följande alternativ

 1. gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning, kunskaper i engelska,
 2. har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i 1,
 3. är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning, eller
 4. genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

Äldre bestämmelser om behörighet gäller fortfarande för den som före den 1 juli 2015 har fått slutbetyg från ett fullständigt nationellt eller specialutformat program i gymnasieskolan eller från gymnasial vuxenutbildning, nämligen man är behörig att antas till yrkeshögskoleutbildningar om man har lägst betyget Godkänt i minst 2 250 gymnasiepoäng. Dessutom kan de som uppfyllde de äldre kraven på behörighet för tillträde till utbildning före den 1 januari 2013 anses vara behörig.

Kurser/poäng

 • Psykisk ohälsa och behandlingsalternativ 45 yhp
 • Återhämtning och bemötande 35 yhp
 • Rehabilitering och stöd 30 yhp
 • Samtalsmetodik 20  yhp
 • Dokumentation och kvalitetssäkring 15 yhp
 • Handledning 15 yhp
 • LIA-Lärande i arbete 15 yhp
 • Examensarbete 20yhp

 Våra utbildningar


Studera på YH

Studera på YH

YH-utbildningar kombinerar teori och praktik. För att vara behörig till studier på YH-skola ska du först och främst ha en grundläggande behörighet.

 • Utbildningarna är kostnadsfria
 • Du står själv för kurslitteratur
 • Berättigar till CSN
 • Du får en Yrkeshögskoleexamen efter fullgjord utbildning

Läs mer


Varför välja Consensum

Varför välja Consensum

 • Alla utbildningar är på distans med digitala träffar, inga fysiska träffar
 • Specialistutbildningar inom områden som ger jobb och ökar din attraktionskraft på arbetsmarknaden
 • Kompetenta och engagerade lärare
 • Vi är ett vård- och omsorgscollege

Läs mer


Uppdragsutbildningar

Uppdragsutbildningar

Alla våra yrkeshögskoleutbildningar består av ett antal kurser som vi erbjuder var för sig som uppdragsutbildning för offentliga och privata företag, verksamheter och organisationer. Flexibilitet finns vad gäller utbildningstakt, plats och tidpunkt.

Läs mer