Yrkeshögskola utbildningar Palliativ vård
Yrkeshögskolan

Utbildning

Specialistutbildad undersköterska inom palliativ vård

Omfattning

200yhp, 80v halvfart/distans/digital/0 fysiska träffar

Start

Augusti 2024 – utbildningen är full, vi tar inte emot fler ansökningar.

Augusti 2025 – ansökan öppnar i februari 2025.

Arbetsgivare kan köpa utbildningen som uppdragsutbildning. Vid intresse för uppdragsutbildning kontakta renee.wallin@consensum-yh.se

 

Utbildningen ”Specialistutbildning inom palliativ vård” kommer att ge dig en yrkeshögskolexamen med kunskaper, färdigheter och kompetenser inom palliativ vård som ger dig goda förutsättningar att kunna vårda personer i livets slut.

Den palliativa vårdens värdegrund bygger på närhet, helhet, kunskap och empati. Att arbeta med personer inom palliativ vård innebär till stor del att hjälpa personen att uppnå bästa möjliga livskvalitet genom att lindra symtom och ge existentiellt stöd i livets slutskede. Andra viktiga delar är teamarbetet och relationen till anhöriga/närstående.

Du kommer exempelvis fördjupa dig i de fyra hörnstenarna med symtomkontroll, teamarbete, kommunikation samt stöd till närstående. Kunskapen kommer göra dig medveten om att du är en del av ett sammanhang, din yrkesroll blir tydligare och du får ett bredare perspektiv.

Efter ”Specialistutbildning inom palliativ vård” har du kompetenser för att kunna agera som resursperson till den sjuke, närstående, studerande och kollegor samt kompetenser för att kunna medverka i olika projekt i verksamheten.

 

Specialistutbildning inom palliativ vård

Upplägg och studietakt

Utbildningen pågår i 80 veckor och ger 200 yh-poäng. Den bedrivs på halvfart vilket ger dig möjlighet att delvis arbeta under studietiden. Utbildningen har ett distansupplägg med träffar 1-2 gånger i månanden via Zoom som är ett digitalt verktyg för att ses via datorn. Mellan träffarna arbetar du självständigt och i grupp via en lärplattform med tillgång till handledning. Dator med kamera, headset med mikrofon samt internetuppkoppling behövs för att kunna följa studierna. Utbildningen kräver interaktion med andra studiekamrater samt arbete på distans i basgrupp. LIA förläggs till sista terminen och kan göras på hemorten.

Examensbevis

Efter fullgjord utbildning får du en yrkeshögskoleexamen.

Förkunskaper

För att vara behörig till utbildningen krävs grundläggande behörighet i form av gymnasiekompetens, i denna ska ingå Svenska/Svenska som andraspråk  och engelska. Dessutom krävs minst 1300p i yrkesämnen från Vård och omsorgsprogrammet/Omvårdnadsprogrammet, motsvarande inom vuxenutbildning (komvux) eller äldre utbildningar t.ex vårdlinjen. Minst 6 månaders heltidstjänstgöring inom vård och omsorg. God datavana, dator, headset samt bra internetuppkoppling.

Kurser/poäng

 • Palliativ vårdfilosofi, att få leva tills man dör 60 yhp
 • Existentiella samtal och vardagsetiska frågeställningar 30 yhp
 • Familj- och anhörigstöd 25 yhp
 • Handledare på arbetsplatsen 15 yhp
 • LIA – Lärande i arbete 20 yhp
 • Organisation 15 yhp
 • Välfärdsteknik 15 yhp
 • Examensarbete 20 yhp


Våra utbildningar


Studera på YH

Studera på YH

YH-utbildningar kombinerar teori och praktik. För att vara behörig till studier på YH-skola ska du först och främst ha en grundläggande behörighet.

 • Utbildningarna är kostnadsfria
 • Du står själv för kurslitteratur
 • Berättigar till CSN
 • Du får en Yrkeshögskoleexamen efter fullgjord utbildning

Läs mer


Varför välja Consensum

Varför välja Consensum

 • Alla utbildningar är på distans med digitala träffar, inga fysiska träffar
 • Specialistutbildningar inom områden som ger jobb och ökar din attraktionskraft på arbetsmarknaden
 • Kompetenta och engagerade lärare
 • Vi är ett vård- och omsorgscollege

Läs mer


Uppdragsutbildningar

Uppdragsutbildningar

Alla våra yrkeshögskoleutbildningar består av ett antal kurser som vi erbjuder var för sig som uppdragsutbildning för offentliga och privata företag, verksamheter och organisationer. Flexibilitet finns vad gäller utbildningstakt, plats och tidpunkt.

Läs mer